Pressmeddelande -

Beslutsfattare skyddar i allt större utsträckning telefonsamtal från avlyssning

Avlyssning är ett reellt hot som fler och fler myndigheter och organisationer tar på allvar. Idag används Sectras Tiger XS produkter för att avlyssningsskydda telefonsamtal i mer än hälften av EU:s medlemsländer. Användare är beslutsfattare, tjänstemän och militärer. Sectra deltar denna vecka i den holländska IT-säkerhetsmässan Infosecurity.nl, där intresset förväntas bli större än någonsin.

- Vi upplever att det finns ett ökat säkerhetsmedvetande inom Europa. Fler och fler myndigheter väljer att skydda sin kommunikation med kryptoprodukter som kan följa med användaren och fungera i olika miljöer, säger Michael Bertilsson, VD på Sectra Communications.

I Nederländerna, där Sectra ställer ut på Infosecurity.nl, används Tiger XS av bland andra inrikesministeriet och försvarsdepartementet. Sedan flera år tillbaka rekommenderar den holländska säkerhetsmyndigheten samtliga myndigheter att använda Tiger för att skydda känslig information och antalet användare är växande.

Unik kryptoprodukt med starka säkerhetsgodkännanden
Tiger XS är den säkraste produkten på marknaden när det gäller avlyssningsskydd av telefonsamtal. Sectra är ensam om att erbjuda en produkt som är certifierad av både EU (SECRET UE) och NATO (NATO SECRET) samt av flera nationella säkerhets- och ackrediteringsinstanser i Europa.

Att avlyssningsskydda telefonsamtal är Tiger XS huvudfunktion. Telefonsamtal skyddas över tele-, GSM-, ISDN- och IP-nät samt via satellitsystem. Tiger XS kan även användas för krypterad fax och säker dataöverföring.

Välkommen att testa Tiger XS på Infosecurity.nl!
Infosecurity.nl äger rum den 12-13 november i Jaarbeurs Utrecht, Nederländerna.
Nyfiken på Tiger XS? Testa den unika kryptoprodukten i Sectras monter 08.D072.

För ytterligare information kontakta:
Michael Bertilsson, VD Sectra Communications AB, tel 0708-23 52 25

Om Sectras avlyssningssäkra kommunikationssystem
Sectra utvecklar och säljer produkter för avlyssningssäker tal- och datakommunikation. Kunderna är myndigheter och försvar i Europa med höga krav på kommunikationssäkerhet. Sectra har en stark kärnkompetens inom kryptering och är ett av de ledande företagen i världen när det gäller design och utveckling av säkra kommunikationssystem. Sectras Tigerprodukter används av kunder i mer än hälften av EU:s medlemsländer.

Sectras verksamhet
Sectra grundades 1978 och bedriver framgångsrik utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom de expansiva nischerna medicinska system och avlyssningssäkra kommunikationssystem. Sectra har kontor i elva länder och säljer genom samarbete med partners produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Omsättningen uppgick helåret 2007/2008 till 743 Mkr. Sectra är noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm. För mer information om Sectra besök http://www.sectra.se.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Regioner

  • Stockholm

Om Sectra

Sectra grundades 1978 och bedriver framgångsrik utveckling och försäljning av högteknologiska produkter och tjänster inom nischerna medicinska system och säker kommunikation. Sectra har kontor i tolv länder och säljer genom samarbete med partners produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet.
Omsättningen uppgick helåret 2011/2012 till 823 miljoner kronor. Sectra är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. För mer information besök vår hemsida www.sectra.com.

Kontakter

Helena Pettersson

Presskontakt Press Relations Officer +46 13 23 52 04