Pressmeddelande -

Fler kvinnor i Tyskland får tillgång till mammografi med marknadens lägsta stråldos: Tredje tyska beställning på Sectras system för lågdosmammografi

Praxisgemeinschaft Kapuzinerkarree, en stor privat klinik i Aachen, har beställt Sectras nya digitala mammografisystem Sectra MicroDose Mammography. Verksamheten vid Praxisgemeinschaft Kapuzinerkarree håller hög kvalitet och kliniken följer de europeiska riktlinjerna för kvalitetssäkring inom mammografiscreening. Med Sectras digitala system kan kliniken erbjuda kvinnorna i Aachen, och även kvinnorna i angränsande områden i Belgien och Nederländerna, en betydligt lägre stråldos vid mammografiundersökning. ”Vi valde Sectras MicroDose Mammography eftersom det är det enda systemet på marknaden som kan uppfylla våra högt ställda krav gällande bildkvalitet, stråldos och arbetsflöde. Systemets höga kapacitet bidrar till att vi kan undersöka fler kvinnor på kortare tid”, säger Dr. Go och Dr. Keulers, specialister inom mammografi vid Praxisgemeinschaft Kapuzinerkarree. Sectra MicroDose Mammography är ett användarvänligt digitalt system som underlättar hela arbetsflödet på en mammografiavdelning, från undersökning till diagnos. Systemet erbjuder en oöverträffad produktivitet, ett skräddarsytt arbetsflöde och en genomtänkt ergonomisk lösning. Systemets höga prestanda grundar sig på en helt ny detektorteknologi som möjliggör en dramatisk sänkning av stråldosen vid mammografi. Denna faktor är mycket viktig när det gäller hälsoundersökning med mammografi, där en stor mängd friska kvinnor röntgas. Sectra MicroDose Mammographys prestanda bekräftas av den mycket framgångsrika användningen av systemet i klinisk drift på Helsingborgs lasarett och vid Klinikum Krefeld i Tyskland. "Detta är den tredje tyska beställningen på vårt lågdossystem för mammografi. Praxisgemeinschaft Kapuzinerkarree är regionens föregångare inom mammografiområdet och nu får även kvinnorna i Aachen tillgång till mammografi med marknadens lägsta stråldos", säger Dr Andreas Keizers, VD för Sectra GmbH. Om Praxisgemeinschaft Kapuzinerkarree Praxisgemeinschaft Kapuzinerkarree, grundad år 1976, är en privat klinik belägen i centrala Aachen. Idag arbetar 11 läkare på kliniken som utför över 12.000 mammografiundersökningar per år. Praxisgemeinschaft Kapuzinerkarree använder sedan år 2002 Sectras system för hantering av digitala röntgenbilder, Sectra PACS. För mer information, besök gärna www.radiologie-aachen.de. För ytterligare information kontakta: Torbjörn Kronander, VD Sectra Imtec AB, +46 705 23 52 27 eller Jan-Olof Brüer, koncernchef och VD Sectra AB, +46 705 23 52 09, janolof.bruer@sectra.se Om Sectra Imtec Sectra, utsett till ”Medical Imaging Company of the Year 2004” av Frost & Sullivan, är ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgenbilder, PACS. Över 500 svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift och mer än 25 miljoner röntgenundersökningar diagnostiseras i Sectras system varje år. I Skandinavien har Sectra en marknadsandel på mer än 50 procent av alla filmfria installationer. Förutom i Skandinavien finns Sectras system installerade hos kunder i Nordamerika och de flesta större länder i Europa och Fjärran Östern. Sectras verksamhet inom medicinska system i Tyskland bedrivs i det helägda dotterbolaget Sectra GmbH. Sectras verksamhet Sectra har sedan mitten av 80-talet framgångsrikt bedrivit utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom expansiva nischer. Idag omfattar verksamheten produkter inom medicinska system och avlyssningssäkra kommunikationssystem. Sectras huvudkontor ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Verksamhet bedrivs i åtta länder och antalet medarbetare är cirka 350. Omsättningen uppgick räkenskapsåret 2003/04 till 495 Mkr. Sedan mars 1999 är Sectra noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Besök www.sectra.se för mer information.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Om Sectra

Sectra grundades 1978 och bedriver framgångsrik utveckling och försäljning av högteknologiska produkter och tjänster inom nischerna medicinska system och säker kommunikation. Sectra har kontor i tolv länder och säljer genom samarbete med partners produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet.
Omsättningen uppgick helåret 2011/2012 till 823 miljoner kronor. Sectra är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. För mer information besök vår hemsida www.sectra.com.

Kontakter

Helena Pettersson

Presskontakt Press Relations Officer +46 13 23 52 04