Pressmeddelande -

Första danska beställningen på Sectra MicroDose Mammography: Sectra säljer mammografisystem till Århus Amt

Århus Amt i Danmark ska digitalisera sin mammografiverksamhet och har investerat i mammografisystemet Sectra MicroDose Mammography från IT-och medicinteknikföretaget Sectra. Detta är Sectras hittills största mammografibeställning och ordervärdet uppgår till 15 miljoner kronor. Sectras mammografisystem har den lägsta stråldosen på den internationella marknaden. Den låga stråldosen i kombination med god ergonomi och ett väl genomtänkt arbetsflöde gör att mammografisjuksköterskorna och radiologerna vid Århus Amt kan arbeta mer effektivt och säkert utan att utsätta kvinnor för högre stråldos än nödvändigt. – Det finns stora fördelar med digitala mammografisystem och jag är säker på att många andra mammografiklinker kommer att följa Århus Amt exempel de närmaste åren, säger Jens Kring, marknadschef på Sectra A/S i Danmark. Mammografiverksamheten i Århus Amt bedrivs vid sjukhuset i Århus och centralsjukhuset i Randers, som tillsammans utför cirka 9.000 kliniska mammografiundersökningar per år. Om Sectra MicroDose Mammography Sectra har utvecklat ett digitalt mammografisystem, Sectra MicroDose Mammography, som bidrar till att förbättra kvinnors hälsa. Sectra MicroDose Mammography är ett användarvänligt system som stödjer hela arbetsflödet från undersökning till dokumenterad diagnos. I kombination med lägsta stråldosen på marknaden och god ergonomi bidrar detta till att kvinnorna får en säker, snabb och stressfri undersökning. Systemet har nu sålts till mammografkliniker i Danmark, Sverige, Tyskland, Schweiz, Österrike, Irland, Storbritannien, Australien och Nya Zeeland. För ytterligare information kontakta: Torbjörn Kronander, VD Sectra Imtec AB, 0705 - 23 52 27 eller Jan-Olof Brüer, koncernchef Sectra AB, 013 - 23 52 09 Om Sectras medicinska system Sectra är ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgenbilder, PACS. Över 800 svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift och mer än 35 miljoner röntgenundersökningar diagnostiseras i Sectras system varje år. I Skandinavien har Sectra en marknadsandel på mer än 50 procent av alla filmfria installationer. Förutom i Skandinavien finns Sectras system installerade hos kunder i Nordamerika och de flesta större länder i Europa och Fjärran Östern. Sectrakoncernens verksamhet Sectra grundades 1978 och bedriver sedan mitten av 80-talet framgångsrik utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom expansiva nischer. Verksamheten omfattar produkter inom medicinska system och avlyssningssäkra kommunikationssystem. Sectra har kontor i tio länder och säljer genom samarbete med partners produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Omsättningen uppgick helåret 2004/2005 till 456 Mkr. Sectra är noterat på Stockholmsbörsens O-lista sedan 1999. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Om Sectra

Sectra grundades 1978 och bedriver framgångsrik utveckling och försäljning av högteknologiska produkter och tjänster inom nischerna medicinska system och säker kommunikation. Sectra har kontor i tolv länder och säljer genom samarbete med partners produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet.
Omsättningen uppgick helåret 2011/2012 till 823 miljoner kronor. Sectra är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. För mer information besök vår hemsida www.sectra.com.

Kontakter

Helena Pettersson

Presskontakt Press Relations Officer +46 13 23 52 04