Pressmeddelande -

Första norska beställningen på Sectra MicroDose

Mammography: Förde sjukhus investerar i mammografisystem med marknadens lägsta stråldos Mammografiverksamheten vid Förde sjukhus i Norge ska digitaliseras och sjukhuset har investerat i mammografisystemet Sectra MicroDose Mammography från IT-och medicinteknikföretaget Sectra. Ordervärdet uppgår till 9 miljoner kronor. Sectras mammografisystem har den lägsta stråldosen på den internationella marknaden. Med systemet kan mammografisjuksköterskor och radiologer arbeta mer effektivt och säkert utan att utsätta kvinnor för högre stråldos än nödvändigt. – Vi har noga utvärderat digitala mammografisystem från många olika leverantörer. Valet föll på Sectras system som ger oss ett effektivt arbetsflöde, bra ergonomi och bygger på en teknik som gör att vi kan använda minimal stråldos vid bröstundersökningar, säger överläkare Inger Marie Juel, Bröstdiagnostiskt centrum vid sjukhuset i Förde. Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor i västvärlden. Tidig upptäckt räddar liv och syftet med mammografi är att upptäcka cancer i ett tidigt skede då behandlingen har störst verkan. I Norge kallas kvinnor mellan 50 och 69 år till mammografihälsokontroll med cirka 2 års mellanrum och på Förde sjukhus genomgår cirka 6.000 kvinnor kontroller varje år. – Mammografkliniken i Förde är en av de första klinikerna i Norge som inför digital mammografiscreening. Genom att integrera Sectras system med övriga IT-system på sjukhuset och med det norska cancerregistret kan vi bidra till att öka effektiviteten i Fördes mammografiverksamhet, säger försäljningschef Steinar Hellum vid Sectra Norge AS. Om Sectra MicroDose Mammography Sectra har utvecklat ett digitalt mammografisystem, Sectra MicroDose Mammography, som bidrar till att förbättra kvinnors hälsa. Sectra MicroDose Mammography är ett användarvänligt system som stödjer hela arbetsflödet från undersökning till dokumenterad diagnos. I kombination med lägsta stråldosen på marknaden och god ergonomi bidrar detta till att kvinnorna får en säker, snabb och stressfri undersökning. Systemet har nu sålts till mammografkliniker i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Schweiz, Österrike, Irland, Storbritannien, Australien och Nya Zeeland. För ytterligare information kontakta: Torbjörn Kronander, VD Sectra Imtec AB, 013 - 23 52 27 eller Jan-Olof Brüer, koncernchef Sectra AB, 013 - 23 52 09 Om Sectras medicinska system Sectra är ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgenbilder, PACS. Över 800 svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift och mer än 40 miljoner röntgenundersökningar diagnostiseras i Sectras system varje år. I Skandinavien har Sectra en marknadsandel på mer än 50 procent av alla filmfria installationer. Förutom i Skandinavien finns Sectras system installerade hos kunder i Nordamerika och de flesta större länder i Europa och Fjärran Östern. Sectrakoncernens verksamhet Sectra grundades 1978 och bedriver sedan mitten av 80-talet framgångsrik utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom expansiva nischer. Verksamheten omfattar produkter inom medicinska system och avlyssningssäkra kommunikationssystem. Sectra har kontor i tio länder och säljer genom samarbete med partners produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Omsättningen uppgick helåret 2004/2005 till 456 Mkr. Sectra är noterat på Stockholmsbörsens O-lista sedan 1999. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se.

Ämnen

  • Företagande

Om Sectra

Sectra grundades 1978 och bedriver framgångsrik utveckling och försäljning av högteknologiska produkter och tjänster inom nischerna medicinska system och säker kommunikation. Sectra har kontor i tolv länder och säljer genom samarbete med partners produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet.
Omsättningen uppgick helåret 2011/2012 till 823 miljoner kronor. Sectra är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. För mer information besök vår hemsida www.sectra.com.

Kontakter

Helena Pettersson

Presskontakt Press Relations Officer +46 13 23 52 04