Pressmeddelande -

Kvinnorna i München erbjuds mammografi med lägsta stråldosen på marknaden: Ny tysk beställning på Sectras system för lågdosmammografi

En nystartad privatklinik i München har valt Sectras revolutionerande digitala mammografisystem, Sectra MicroDose Mammography för sin verksamhet. Den nya kliniken fokuserar på ett lågdoskoncept, och kommer tack vare Sectras system att kunna erbjuda kvinnorna en dramatisk minskning av stråldosen vid en mammografiundersökning jämfört med konkurrerande kliniker i München. - Sectras system är nyckeln till vår nya lågdossatsning. Den viktigaste fördelen med det nya digitala systemet är att vi kan undvika att utsätta kvinnor för högre stråldoser än vad som är absolut nödvändigt. Systemet medför även andra fördelar, som exempelvis ökad produktivitet och en bättre ergonomi för våra anställda. Dessa fördelar kommer att gagna både kliniken och kvinnorna som bor i München, säger Dr. Risch, chef för den nya kliniken. Sectra MicroDose Mammography är ett användarvänligt digitalt system som underlättar hela arbetsflödet på en mammografiavdelning, från undersökning till diagnos. Systemet erbjuder en oöverträffad produktivitet, ett skräddarsytt arbetsflöde och en genomtänkt ergonomisk lösning. Sectra MicroDose Mammographys höga prestanda grundar sig på en helt ny detektorteknologi som möjliggör en dramatisk sänkning av stråldosen vid mammografi, utan att kompromissa med bildkvalitet. Dessa faktorer är mycket viktiga just när det gäller hälsoundersökning med mammografi, där en stor mängd friska kvinnor undersöks. Sectra MicroDose Mammographys prestanda bekräftas av den mycket framgångsrika användningen av systemet i klinisk drift på Helsingborgs lasarett och vid Klinikum Krefeld i Tyskland. - Vi tillhandahåller ett komplett digitalt system som medför flera fördelar för kvinnorna som undersöks, säger Dr Andreas Keizers, VD för Sectra GmbH. Vår nya kund är en föregångare när det gäller att utnyttja den moderna teknikens möjligheter och denna order fastslår att Sectra MicroDose Mammography uppfyller de högt ställda krav som finns på den tyska marknaden. Om den privata kliniken i Schwabing I december öppnar den nya kliniken i området Schwabing, München. Kliniken blir därmed den fjärde privata kliniken som drivs av Dr Risch och hans kollegor. Beslutet att öppna en ny klinik som fokuserar på låg stråldos har tagits med bakgrund i den höga medvetenhet som finns bland kvinnor i Tyskland när det gäller just stråldos. Lågdoskliniken kommer till en början att ta emot cirka 25 kvinnor per dag, men denna siffra förväntas öka snabbt. För mer information, besök gärna www.radiologie-schwabing.de. För ytterligare information kontakta: Torbjörn Kronander, VD Sectra Imtec AB, +46 705 23 52 27 eller Jan-Olof Brüer, koncernchef och VD Sectra AB, +46 705 23 52 09, janolof.bruer@sectra.se Om Sectra Imtec Sectra, utsett till ”Medical Imaging Company of the Year 2004” av Frost & Sullivan, är ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgenbilder, PACS. Över 500 svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift och mer än 25 miljoner röntgenundersökningar diagnostiseras i Sectras system varje år. I Skandinavien har Sectra en marknadsandel på mer än 50 procent av alla filmfria installationer. Förutom i Skandinavien finns Sectras system installerade hos kunder i Nordamerika och de flesta större länder i Europa och Fjärran Östern. Sectras verksamhet inom medicinska system bedrivs i det helägda dotterbolaget Sectra Imtec AB. Sectras verksamhet Sectra har sedan mitten av 80-talet framgångsrikt bedrivit utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom expansiva nischer. Idag omfattar verksamheten produkter inom medicinska system och avlyssningssäkra kommunikationssystem. Sectras huvudkontor ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Verksamhet bedrivs i åtta länder och antalet medarbetare är ca 350. Omsättningen uppgick räkenskapsåret 2003/04 till 495 Mkr. Sedan mars 1999 är Sectra noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Besök www.sectra.se för mer information.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Om Sectra

Sectra grundades 1978 och bedriver framgångsrik utveckling och försäljning av högteknologiska produkter och tjänster inom nischerna medicinska system och säker kommunikation. Sectra har kontor i tolv länder och säljer genom samarbete med partners produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet.
Omsättningen uppgick helåret 2011/2012 till 823 miljoner kronor. Sectra är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. För mer information besök vår hemsida www.sectra.com.

Kontakter

Helena Pettersson

Presskontakt Press Relations Officer +46 13 23 52 04