Pressmeddelande -

Säker kommunikation för europeiska insatser världen över: Sectra lanserar avlyssningssäker satellittelefoni

Sectras Tigersystem för säker talkommunikation har utökats med stöd för satellitsystemet Iridium. Iridium är det största kommersiella satellitsystemet och används av myndighets- och försvarsorganisationer över hela världen.

Tiger XS säkrar kommunikation för beslutsfattare, tjänstemän och militärer i Europa och kan användas över tele-, GSM-, ISDN- och IP-nät samt via satellitsystem.

- Det finns ett stort behov av kommunikation via satellit hos myndighets- och försvarsorganisationer som är verksamma i områden med bristande teleinfrastruktur utanför Europas gränser. Främst gäller det ambassader och fredsfrämjande insatser, säger Jan-Olof Brüer, VD och koncernchef på Sectra. Nu kan vi erbjuda dessa organisationer säker talkommunikation med det kommersiella satellitsystem som har bäst täckning.

Säker myndighetskommunikation med Tiger XS
Tigerprodukter används av myndighets- och försvarskunder i 14 av EU:s 27 medlemsländer.
Tiger XS är den enda EU-godkända kryptoprodukt som avlyssningsskyddar både fast och mobil telekommunikation upp till den höga säkerhetsnivån Secret UE. Tiger XS ger även möjlighet till krypterad fax och dataöverföring.

Om Sectras avlyssningssäkra kommunikationssystem
Sectra utvecklar och säljer produkter för avlyssningssäker tal- och datakommunikation. Kunderna är myndigheter och försvar i Europa med höga krav på kommunikationssäkerhet. Sectra har en stark kärnkompetens inom kryptering och är ett av de ledande företagen i världen när det gäller design och utveckling av säkra kommunikationssystem. Sectras Tigerprodukter används av kunder i mer än hälften av EU:s 27 medlemsländer.

Sectras verksamhet
Sectra grundades 1978 och bedriver framgångsrik utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom de expansiva nischerna medicinska system och avlyssningssäkra kommunikationssystem. Sectra har kontor i elva länder och säljer genom samarbete med partners produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Omsättningen uppgick helåret 2006/2007 till 673 Mkr. Sectra är noterat på den Nordiska börsen i Stockholm. För mer information om Sectra besök http://www.sectra.se.

 

 

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Regioner

  • Stockholm

Om Sectra

Sectra grundades 1978 och bedriver framgångsrik utveckling och försäljning av högteknologiska produkter och tjänster inom nischerna medicinska system och säker kommunikation. Sectra har kontor i tolv länder och säljer genom samarbete med partners produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet.
Omsättningen uppgick helåret 2011/2012 till 823 miljoner kronor. Sectra är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. För mer information besök vår hemsida www.sectra.com.

Kontakter

Helena Pettersson

Presskontakt Press Relations Officer +46 13 23 52 04