Pressmeddelande -

Sectra fortsätter att öka rörelseresultatet

IT- och medicinteknikföretaget Sectra redovisar för verksamhetsåret 2009/2010 en ökning av rörelseresultatet med 59,8 procent till 34,2 Mkr (21,4), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 4,0 procent (2,5). Koncernens nettoomsättning uppgick till 848,4 Mkr (863,3) och orderingången var 861,3 Mkr (1149,7).

– Trots att flera av våra huvudmarknader påverkas av effekterna av finanskrisen och de samhällsekonomiska kriser som pågår i flera europeiska länder har vi utvecklat vår verksamhet och förstärkt vårt rörelseresultat, säger Jan-Olof Brüer, koncernchef och VD för Sectra AB. En betydande del av vår försäljning kommer från licensintäkter, service, support, uppgradering, utbyggnad och utvidgning av vårt åtagande gentemot befintliga kunder. Det är en styrka i tider som dessa.

Koncernens finansnetto för verksamhetsåret uppgick till -10,7 Mkr (50,0) och påverkas av valutaeffekter om -9,3 Mkr (+41,7). Vinsten efter finansnetto uppgick därmed till 23,5 Mkr (71,4). Vinstmarginalen uppgick till 2,8 procent (8,3).

– Vi har som många andra internationella företag påverkats kraftigt av valutafluktuationer de senaste åren, säger Jan-Olof Brüer.

För fjärde kvartalet uppgick Sectrakoncernens nettoomsättning till 255,4 Mkr (263,7). Rörelseresultatet ökade med 80,4 procent till 20,2 Mkr (11,2), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,9 procent (4,3). Vinsten efter finansnetto uppgick till 16,6 Mkr (7,4), vilket motsvarar en vinstmarginal på 6,5 procent (2,8). Koncernens orderingång uppgick till 191,8 Mkr (207,7).

Sectra fick under fjärde kvartalet bland annat en beställning av FMV, Försvarets Materielverk, på utveckling av ett nytt höghastighetskrypto för kryptering av information i nät som används av svenska myndigheter och försvar.

– Det nya höghastighetskryptot gör det möjligt att skydda stora flöden av information och beställningen har stort strategiskt värde för vår framtid, säger Jan-Olof Brüer.

– Vårt fokus för verksamhetsåret 2010/2011 är att fortsätta öka försäljningsvolymerna av våra produkter för säker telefoni och lågdosmammografi samt långsiktig affärsutveckling inom Sectras enskilt största produktområde medicinsk IT utifrån vad som ger mest värde för våra kunder, avslutar Jan-Olof Brüer.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 25 maj 2010 kl 08:30 (CET).

Kontaktinformation

För ytterligare information kontakta: Jan-Olof Brüer, VD och koncernchef Sectra AB, tel 013-23 52 09

Sectrakoncernens verksamhet

Sectra grundades 1978 och bedriver framgångsrik utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom de expansiva nischerna medicinska system och avlyssningssäkra kommunikationssystem. Sectra har kontor i tolv länder och säljer genom samarbete med partners produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Omsättningen uppgick helåret 2009/2010 till 848 Mkr. Sectra är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • sectra
  • jan-olof brüer

Regioner

  • Stockholm

Om Sectra

Sectra grundades 1978 och bedriver framgångsrik utveckling och försäljning av högteknologiska produkter och tjänster inom nischerna medicinska system och säker kommunikation. Sectra har kontor i tolv länder och säljer genom samarbete med partners produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet.
Omsättningen uppgick helåret 2011/2012 till 823 miljoner kronor. Sectra är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. För mer information besök vår hemsida www.sectra.com.

Kontakter

Helena Pettersson

Presskontakt Press Relations Officer +46 13 23 52 04