Pressmeddelande -

Sectra kombinerar benskörhetstester med lågdosmammografi

Efter flera år av kliniska utvärdingar i Europa lanserar nu IT- och medicinteknikföretaget Sectra en unik kombination av sitt system för lågdosmammografi och sin mjukvara för test av benskörhet på RSNA, världens största röntgenmässa i Chicago. En kombination av dessa två produkter ger en unik möjlighet att enkelt utföra benskörhetstester genom att vid en mammografiundersökning även ta en röntgenbild av kvinnans hand. Sedan år 2000 är Sectras teknik, Digital X-ray Radiogrammetry (DXR), godkänd av FDA (USA:s motsvarighet till läkemedelsverket) för att mäta förändringar i benmassan med hjälp av en röntgenbild av patientens hand tagen med röntgenutrustning för mammografi. Produkten har sedan FDA-godkännandet tillhandahållits för benskörhetstester med existerande mammografiutrustningar. Nu är produkten även tillgänglig som en intgrerad del i Sectras mammografisystem, Sectra MicroDose Mammography. - Kombinationen av vår patenterade DXR-teknik och Sectra MicroDose Mammography, med sin höga produktivitet och låga stråldos, ger en stark synergieffekt som ökar nyttan för våra kunder, säger Torbjörn Kronander, VD för Sectra Imtec. Vi erbjuder med denna lösning en utmärkt möjlighet att komma igång med effektiv testning av benskörhet med hjälp av mammografiutrustning, säger Torbjörn Kronander. I takt med att människor lever längre ökar förekomsten av åldersrelaterade sjukdomar. Exempel på sådana sjukdomar är benskörhet, som är världens dyraste sjukdom, liksom bröstcancer. Båda dessa sjukdomar drabbar huvudsakligen kvinnor i övre medelåldern, och tidig diagnos är kritisk för att öka möjligheterna för en framgångsrik behandling. Genom sin mjukvara för testning av benskörhet i kombination med Sectra MicroDose Mammography kan Sectra erbjuda sjukhus och mammografikliniker världen över effektiva system speciellt framtagna för att förbättra kvinnors hälsa. För ytterligare information kontakta: Torbjörn Kronander, VD Sectra Imtec AB, +46 705 23 52 27 eller Jan-Olof Brüer, koncernchef och VD Sectra AB, +46 705 23 52 09, janolof.bruer@sectra.se Om Sectra Imtec Sectra, utsett till ”Medical Imaging Company of the Year 2004” av Frost & Sullivan, är ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgenbilder, PACS. Över 550 svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift och mer än 25 miljoner röntgenundersökningar diagnostiseras i Sectras system varje år. I Skandinavien har Sectra en marknadsandel på mer än 50 procent av alla filmfria installationer. Förutom i Skandinavien finns Sectras system installerade hos kunder i Nordamerika och de flesta större länder i Europa och Fjärran Östern. Sectras verksamhet Sectra har sedan mitten av 80-talet framgångsrikt bedrivit utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom expansiva nischer. Idag omfattar verksamheten produkter inom medicinska system och avlyssningssäkra kommunikationssystem. Sectras huvudkontor ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Verksamhet bedrivs i åtta länder och antalet medarbetare är cirka 350. Omsättningen uppgick räkenskapsåret 2003/04 till 495 Mkr. Sedan mars 1999 är Sectra noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Besök www.sectra.se för mer information.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Om Sectra

Sectra grundades 1978 och bedriver framgångsrik utveckling och försäljning av högteknologiska produkter och tjänster inom nischerna medicinska system och säker kommunikation. Sectra har kontor i tolv länder och säljer genom samarbete med partners produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet.
Omsättningen uppgick helåret 2011/2012 till 823 miljoner kronor. Sectra är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. För mer information besök vår hemsida www.sectra.com.

Kontakter

Helena Pettersson

Presskontakt Press Relations Officer +46 13 23 52 04