Pressmeddelande -

Sectra och SyntheticMR fördjupar samarbete genom distributionsavtal

IT- och medicinföretaget Sectra och SyntheticMR AB, som utvecklar analys- och avbildningsmetoder baserade på syntetisk MR (magnetresonanstomografi), har ingått ett distributionsavtal kring Synthetic MR AB:s mjukvarubaserade teknik för kraftigt förbättrat patientflöde och analys av MR-undersökningar.

I enlighet med avtalet kommer Sectra att distribuera SyntheticMR:s programvara, SyMRI Suite, som en tilläggsmodul (plug-in) i sina PACS-system (Picture Archiving Communication System).

- Med Synthetic MR:s programvara som en del i våra PACS-system kommer vi att tydligt öka, inte bara effektiviteten i själva MR-undersökningarna, utan också radiologernas effektivitet genom bättre möjligheter att identifiera patologisk vävnad, säger Torbjörn Kronander, VD för Sectras medicinska verksamhet. Avtalet med SyntheticMR stärker därmed Sectras erbjudande inom MR och ger oss en fördel på en allt mer växande marknad.

- I och med distributionsavtalet fördjupar vi det samarbete som vi inledde med Sectra för snart ett år sedan, säger Marcel Warntjes, VD för SyntheticMR. Sectra är världsledande inom sitt område och jag är väldigt glad över att vi på detta sätt får tillgång till Sectras nätverk, marknadsföring och säljstyrka. För SyntheticMR:s del innebär avtalet vidare att vi tar steget fullt ut från ett forskningsbolag till ett produktbolag.

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Kronander, VD Sectra Imtec AB, 0705 23 52 27
Jan-Olof Brüer, koncernchef Sectra AB, 013 - 23 52 09
Marcel Warntjes, VD Synthetic MR AB, 0730 738544
Andreas Bunge, CEO Accelerator Nordic AB, 08- 663 57 16

Om Sectras medicinska system
Sectra utvecklar och säljer IT-system och produkter för röntgen-, mammografi- och ortopedkliniker. Över 1000svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift och mer än 45 miljoner röntgenundersökningar diagnostiseras i Sectras system varje år. Detta gör Sectra till ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgenbilder. I Skandinavien har Sectra en marknadsandel på mer än 50 procent av alla filmfria installationer. Förutom i Skandinavien finns Sectras system installerade hos kunder i Nordamerika och de flesta större länder i Europa och Fjärran Östern.

Sectrakoncernens verksamhet
Sectra grundades 1978 och bedriver framgångsrik utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom de expansiva nischerna medicinska system och avlyssningssäkra kommunikationssystem. Sectra har kontor i elva länder och säljer genom samarbete med partners produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Omsättningen uppgick helåret 2007/2008 till 743 Mkr. Sectra är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. För mer information besök vår hemsida:
www.sectra.se.

Om SyntheticMR AB
SyntheticMR AB ingår i Accelerator Nordics koncern. Syntetisk MagnetResonans Tomografi (eller på engelska Synthetic Magnetic Resonance Imaging) är en teknik för MR undersökningar som via mjukvaran, SyMRI Suite, drastiskt förkortar tiderna för MR-undersökningar och med kvantitativa bilder stöder diagnosen. SyMRI Suite kan integreras i MR-programvara och eftersystem som PACS och öka effektiviteten hos redan befintliga system och arbetsflöden, snabbare och kvantitativ uppföljning av behandling, kortare köer och potentiellt reducerad vårdtid. För mer information besök vår hemsida: http://www.syntheticmr.se/

Om Accelerator Nordic AB
Accelerator Nordic AB är en koncern med aktivt ägande i ett antal utvecklingsintensiva svenska företag inom BioPharma och Medicinsk Teknik. Inom BioPharma finns dotterbolagen PledPharma AB, som utvecklar läkemedel baserade på godkända PLED-derivat, Spago Imaging AB, som utvecklar nanopartikelbaserade kontrastmedel med fokus på magnetkameraavbildning, AddBIO AB, som utvecklar en teknologi för leverans av läkemedel från implantat, samt Optovent AB som förädlar och kommersialiserar forskningsbaserade innovationer inom drug delivery. Inom Medicinsk Teknik verkar bolagen SyntheticMR AB, som utvecklar analys- och avbildningsmetoder för syntetisk magnetresonans och OptoQ AB som marknadsför och säljer system och teknikplattformar för säker och kostnadseffektiv patientövervakning. Accelerator Nordic AB är noterat på Aktietorget.
För vidare information, besök www.acceleratorab.se

 

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Regioner

  • Stockholm

Om Sectra

Sectra grundades 1978 och bedriver framgångsrik utveckling och försäljning av högteknologiska produkter och tjänster inom nischerna medicinska system och säker kommunikation. Sectra har kontor i tolv länder och säljer genom samarbete med partners produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet.
Omsättningen uppgick helåret 2011/2012 till 823 miljoner kronor. Sectra är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. För mer information besök vår hemsida www.sectra.com.

Kontakter

Helena Pettersson

Presskontakt Press Relations Officer +46 13 23 52 04