Pressmeddelande -

Sectras bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005/2006: Sectra redovisar över en halv miljard i årsomsättning

Sectras nettoomsättning för verksamhetsåret 2005/2006 ökade till 564,4 Mkr (455,9), upp 23,8 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Vinsten efter finansnetto ökade till 80,7 Mkr (80,4), vilket motsvarar en vinstmarginal på 14,3 procent (17,6). Orderingången ökade 7,6 procent till 613,7 (570,1). Sectras vinst efter finansnetto för fjärde kvartalet ökade 40,8 procent till 35,2 Mkr (25,0), vilket motsvarar en vinstmarginal på 20,4 procent (17,9). Kvartalets nettoomsättning ökade 23,9 procent till 172,8 Mkr (139,5). Orderingången för kvartalet ökade 5,0 procent till 189,6 Mkr (180,5). – Årets orderingång, omsättning och resultat är de högsta vi någonsin har redovisat för ett verksamhetsår, säger Jan-Olof Brüer, koncernchef och VD för Sectra AB. Satsningen på ökad direktförsäljning av våra medicinska system har gått över förväntan och, trots extra kostnader för stora marknadssatsningar och avveckling av Philips-relationen, ökar vi vinsten jämfört med föregående år. Sectras största affärsområde medicinska system har bidragit till koncernens omsättningsökning genom stigande intäkter från försäljning, service och support. För enskilt största ökning svarar den viktiga USA-marknaden. Totalt ökade antalet installationer av Sectras medicinska system med 27% jämfört med året innan. – Totalt utförs nu mer än 40 miljoner röntgenundersökningar per år med våra system vilket gör oss till en av världens ledande leverantörer av system för hantering av digitala röntgenbilder, säger Jan-Olof Brüer. Sectras verksamhet inom avlyssningssäkra kommunikationssystem har öppnat kontor för försäljning, service och support i Nederländerna. – Vi har ramavtal med både försvars- som myndighetskunder i Holland. Genom vårt nya kontor i Haag får vi större möjlighet att tillgodse behovet av kvalificerade säkerhetsprodukter på den holländska marknaden, säger Jan-Olof Brüer. Sectras koncernchef Jan-Olof Brüer har i maj tillträtt som ställföreträdande VD för Sectras verksamhet inom avlyssningssäkra kommunikationssystem efter att tidigare VD lämnat företaget. För ytterligare information kontakta: Jan-Olof Brüer, VD och koncernchef Sectra AB, tel 013-23 52 09 Sectras verksamhet Sectra grundades 1978 och bedriver framgångsrik utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom expansiva nischer. Verksamheten omfattar produkter inom medicinska system och avlyssningssäkra kommunikationssystem. Sectras huvudkontor ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Verksamhet bedrivs i elva länder och via partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2005/2006 till 564 Mkr. Sectra är noterat på Stockholmsbörsens O-lista sedan 1999. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Om Sectra

Sectra grundades 1978 och bedriver framgångsrik utveckling och försäljning av högteknologiska produkter och tjänster inom nischerna medicinska system och säker kommunikation. Sectra har kontor i tolv länder och säljer genom samarbete med partners produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet.
Omsättningen uppgick helåret 2011/2012 till 823 miljoner kronor. Sectra är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. För mer information besök vår hemsida www.sectra.com.

Kontakter

Helena Pettersson

Presskontakt Press Relations Officer +46 13 23 52 04