Pressmeddelande -

Sectras bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2007/2008: Orderingång för första gången över en miljard

För verksamhetsåret 2007/2008 redovisar IT och medicinteknikföretaget Sectra bästa orderingången och högsta omsättningen hittills. Koncernens orderingång steg med 48,5 procent till 1 016,6 Mkr (684,7) och nettoomsättningen ökade 10,5 procent till 742,9 Mkr (672,5). Vinsten efter finansnetto ökade 13,7 procent till 79,8 Mkr (70,2), vilket motsvarar en vinstmarginal på 10,7 procent (10,4).

Sectras nettoomsättning för fjärde kvartalet ökade 9,6 procent till 224,5 Mkr (204,8). Vinsten efter finansnetto ökade 80,8 procent till 42,3 Mkr (23,4), vilket motsvarar en vinstmarginal på 18,9 procent (11,4). Orderingången uppgick till 158,3 Mkr (166,9).

- Verksamhetsåret har kännetecknats av exceptionellt hög orderingång, säger Jan-Olof Brüer, koncernchef och VD för Sectra AB. Detta är bland annat ett resultat av att vi tagit hem stora service- och supportavtal avseende medicinska bildsystem som tidigare underhållits av partners. Dessa avtal ger oss ökad trovärdighet på marknaden.

- Vi uppfyller också i år vårt vinstmål, en vinstmarginal på mer än 10 procent. Verksamhetsområdet Avlyssningssäkra kommunikationssystem fortsätter skörda framgångar och bidrar till årets förbättrade resultat.

Den internationella expansionen har fortsatt och marknader utanför Sverige står nu för 66,8 % av koncernens omsättning. Kraftigast har Sectra vuxit på den amerikanska marknaden. Sectra fortsätter satsningarna på att bygga ut distributionsnätet, serviceorganisationen och att stärka produkterbjudandet på strategiska marknader.

- Under fjärde kvartalet har vi tagit ett steg in på världens näst största marknad för medicinteknik, Japan, genom ett avtal med en distributör och öppnandet av ett lokalt kontor, fortsätter Jan-Olof Brüer. Vi har också förstärkt vårt produkterbjudande på den amerikanska marknaden med en integrerad lösning för informations- och bildhantering inom röntgen.

För ytterligare information kontakta:
Jan-Olof Brüer, VD och koncernchef Sectra AB, tel 013-23 52 09

Presentation av bokslutskommunikén
Sectras koncernchef presenterar rapporten för analytiker och media vid en financial hearing på Operaterrassen i Stockholm den 20 maj kl 12.00.

Det finns möjlighet att ta del av presentationen Live via Internet. Länk kommer att finnas på www.sectra.se cirka 5 minuter före presentationens början.

Sectra grundades 1978 och bedriver framgångsrik utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom expansiva nischer. Verksamheten omfattar produkter inom medicinska system och avlyssningssäkra kommunikationssystem. Sectra har kontor i elva länder och säljer genom samarbete med partners produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Omsättningen uppgick helåret 2007/2008 till 743 Mkr. Sectra är noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se.

 

 

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Regioner

  • Stockholm

Om Sectra

Sectra grundades 1978 och bedriver framgångsrik utveckling och försäljning av högteknologiska produkter och tjänster inom nischerna medicinska system och säker kommunikation. Sectra har kontor i tolv länder och säljer genom samarbete med partners produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet.
Omsättningen uppgick helåret 2011/2012 till 823 miljoner kronor. Sectra är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. För mer information besök vår hemsida www.sectra.com.

Kontakter

Helena Pettersson

Presskontakt Press Relations Officer +46 13 23 52 04