Pressmeddelande -

Marknadsföringsansvariga saknar utbildning

På tre av fem svenska tillväxtföretag saknar den som planerar och budgeterar marknadsföringen utbildning i just marknadsföring. Det visar en studie från Handelshögskolan BBS i Kalmar.

Studien genomfördes i syfte att undersöka intresset för hjälpmedel i planering och genomförande av marknadsföringsinsatser.

Undersökningen visar att företag som omsätter mer än 200 miljoner har fler marknadsföringsutbildade än företag med lägre omsättning.

De svarande som har utbildning i marknadsföring tycker det är svårt att planera och dokumentera marknadsföringsinsatser. De saknar ett hjälpmedel som ger planeringen av marknadsföringsinsatser struktur och kontroll.

Svarande som saknar marknadsföringsutbildning tycker att det är svårare att välja marknadsföringsinsatser. De är också betydligt mer intresserade av att ett hjälpmedel fungerar lärande.

Studien har gjorts på uppdrag av Sederkvist Kommunikation i Kalmar. Syftet var att undersöka potentialen för en mjukvara som hjälper företag att utveckla, koordinera och presentera sina marknadsföringsinsatser på den svenska marknaden. Undersökningen genomfördes med hjälp av telefonintervjuer.

Respondenter var ca 30 personer som planerar och budgeterar marknadsföringen på tillväxtföretag på Dagens Industris Gasellista 2007.

Fakta Bellman Marknadsföring

  • Utveckla (kunskap, medarbetare, dig själv, processen)
  • Koordinera (aktiviteter, medarbetare, resurser, leverantörer)
  • Presentera (resultatorienterat, konkret, visuellt)

Kontaktuppgifter:

VD, Pelle Sederkvist, Tfn 0480-47 62 66,  Mobil 070-559 51 55 pelle@sederkvist.se

Fil. Mag. Entreprenörskap, John Edvinsson, Mobil 073-364 90 69

www.sederkvist.se        www.bellmanmarknadsforing.se

Ämnen

  • Företagsinformation

Kategorier

  • Bellman Marknadsföring