Blogginlägg -

Tio misstag entreprenörer ofta gör när de söker kapital

 

1. Försöker resa pengar för sent

Att resa pengar är tidskrävande. Räkna med minst tre månader, men med ett mer sannolikt scenario kring fem till sju månader.

 

2. Försöker resa pengar för tidigt med en orealistisk företagsvärdering

Det bör finnas ett logiskt samband mellan företagets uppskattade värde och den summa pengar som företaget vill resa. Att försöka resa  miljonbelopp enbart baserat på en affärsidé brukar sällan lyckas.

3. Bygger otillräckligt med substans i bolaget innan investerare kontaktas

En del entreprenörer verkar ovetande om vad som skapar värde ur en investerares synvinkel och väljer att hoppa över arbetet med att bygga substans i bolaget, innan investerare kontaktas. Förutom affärsidé är följande tio punkter alltid återkommande när investerare tittar på ett bolag för att bedöma dess attraktivitet och värdering.

Affärsmodell - Hur skall bolaget tjäna pengar? Finns det multipla intäktsströmmar?

Kunder och kundvärde - Finns det kunder? Finns det en efterfrågan?

Team, advisory board och styrelse - Är erfarenheten relevant? Hur väl balanserat är teamet?

Konkurrens - På vilket sätt skiljer sig entreprenörens erbjudande från konkurrenternas?

Strategiska samarbeten - Exempelvis inom tillverkning, distribution, marknadsföring och sälj.

Prototyp "proof of concept" - Hur lång tid till marknaden? Vilka tekniska hinder kvarstår?

Immateriella rättigheter - Går produkten eller processen att skydda? Är varumärket registrerat?

Skalbarhet och marknadspotential - Kan verksamheten expanderas? Hur stor är marknaden?

Marknadsföring och sälj - Hur tänker entreprenören nå ut till sin marknad?

Finansieringslösning och ägarstruktur - Företagets finansiering hittills. Vad behövs framöver?

En entreprenör som envetet fokuserar på att kommunicera det fantastiska med sin unika affärsidé glömmer alltför ofta att även kommunicera ovannämnda punkter.

Tips: Innan du kontaktar investerare fråga dig vad du kan göra idag för att bygga substans i bolaget.


4. Ignorerar dolda agendor

Det finns en mängd uppfinnare som blivit bittra för att världen inte förstår hur fantastisk deras produkt är. Även om produkten eller tjänsten erbjuder verklig kundnytta, finns det ofta en dold agenda som hindrar uppfinnaren att nå marknaden. Till exempel, en produkt eller tjänst som ändrar på maktbalansen inom en organisation kan ej enbart pitchas baserat på kundnytta till slutkund.

Tips: Kartlägg dolda marknadsagendor och ta fram en plan som inte enbart bemöter de behov som kommuniceras men även de som inte kommuniceras.


5. Delar ej upp budskapet i mindre stycken

Även om en gedigen affärsplan ofta är ett krav för att erhålla finansiering, glömmer många bort att skapa olika sorters pitchmaterial anpassade till de olika stadierna av pitchprocessen.

15 sekunders "elevator pitch" - alla känner till den men få är bra på att leverera när det gäller.

"Executive summary", "flyer" eller "teaser" - innan du skickar din affärsplan skicka en flyer på ett     par sidor. Om den inte fångar investerarens intresse kommer affärsplanen inte heller att göra det.

10 minuters power point - utmärkt verktyg för att klart och tydligt kommunicera de viktigaste punkterna av ditt erbjudande under ett första möte med potentiella investerare.

Investeringsmemorandum - även kallad "private placement memorandum".  Affärsplaner saknar   ett konkret investeringserbjudande. Detta tillsammans med investeringsvillkoren och en beskrivning av riskerna inkluderas i ett investeringsmemorandum.

Tips: Gör det enklare för investerare att ta till sig ditt budskap genom att dela upp det i mindre bitar.


6. Förbereder otydligt pitchmaterial

Pitchmaterial som ger upphov till fler frågor än vad det besvarar är ofta förekommande. Ibland svämmar det formligen över av floskler som "vi erbjuder bäst service ", "vi är ledande inom vår bransch", eller ""vår spetskompetens" och "vår innovativa produkt". Istället för att bli överöst med floskler vill investerare veta "hur", "när", "vad", "var" och "varför".

Tips: Kvantifiera det som går att kvantifiera och referera alltid till källan när du hänvisar till siffror.


7. Pitchar till fel sorts investerare

Varje investerare har ett antal kriterier som investeringspropån måste  uppfylla. Bland de vanligaste kriterierna är bransch, investeringsbelopp, företagets omsättning, storlek, ägarstruktur och avkastningskrav.  Försök att i görligaste mån endast kontakta de investerare vars kriterier matchar det du har att erbjuda.

Passar investeringskriterierna, sök dig till de investerare som har tillräckligt tjocka plånböcker att de kan vara med också under nästföljande finansieringsrunda. Ha en klar bild av den typ av investerare som du söker och vad du förväntar dig av dina investerare. Hur långsiktiga är de? Vilken kompetens har de? Hur ser deras nätverk ut? Hur mycket tid är de villiga att investera? Då ni antagligen har en lång tid av samarbete framför er är det även viktigt att det fungerar på det personliga planet mellan dig och investerarna.

Tips: Lägg tid på att matcha dina behov mot investerarnas behov.


8 Pitchar inte alls

Att inte våga pitcha alls för att man är rädd att någon kommer att "sno idén" är alltför ofta förekommande. Men det är inte idén i sig som är det viktigaste utan en framgångsrik lansering av resultatet som idén leder fram till som är det viktiga. Utan att bortse från immateriella rättigheter, tala med så många presumtiva kunder som möjligt för att vidareutveckla din affärsidé och affärsmodell. Sträva efter att knyta till dig strategiska samarbetspartners.

Tips: Var inte orolig för att någon kommer att "sno idén". Våga pitcha! Våga ingå samarbeten!


9. Blir för girig

Var beredd att ge upp runt 20% i en första finansieringsrunda. Enligt aktiebolagslagen kan ägare i bolag med maximalt 10 delägare och med minst 10%-ig andel kräva insyn i bolagets räkenskaper när detta anses nödvändigt. En enskild investerare vill därför sällan gå in med mindre än 10% av det totala aktiekapitalet. Dessutom brukar investerare kräva minst en styrelseplats samt preferensaktier. (Mer om preferensaktier i vårt nästa blogginlägg). Att erbjuda för lite av bolaget innebär ofta att man blir helt utan finansiering och den kompetens som behövs för att kunna växa.

Tips: Hellre en liten andel av en stor kaka en en stor andel av en liten.


10. Ej beredd att dela risk

Investerare uppskattar entreprenörer som vågar satsa sina egna pengar. Entreprenörer som söker pengar för att betala tillbaks personliga lån till företaget brukar sällan resa några pengar. Om entreprenören inte visar att de tror på företaget, varför ska då investeraren göra det?

Tips: Visa att du själv tror på det du har att erbjuda. Walk the talk!

 

Andy Cars, VD

Seedcap AB

---------------------------------------------------------------------------

Seedcap erbjuder affärsrådgivning, affärsutveckling och

kapitalanskaffning för entreprenörer och tillväxtbolag.

www.seedcap.se

Ämnen

  • Företagsinformation

Kategorier

  • finansiering
  • kapitalanskaffning
  • affärsänglar
  • riskkapital

Kontakter

Andy Cars

Presskontakt VD +46-(0)768-600 477