Att övervaka ett område, en patient eller en maskin, är det någon skillnad?

Tid 6 Februari 2014 13:00 – 13:30

Plats Elmässan Öresund, Malmömässan

Utvecklingen sker på flera håll och med dagens teknik kan man på avstånd sköta övervakning, diagnos och behandling. Trenden är samma inom säkerhet, sjukvård, industri och elnät. Kan man se några skillnader? Och vad hindrar att allt smälter samman?

Kategorier

  • standard
  • svensk standard
  • elstandard
  • larm
  • övervakning
  • säkerhet

Kontakter

Thomas Borglin

Senior Technical Officer Teknisk information – Elektriska bruksföremål, dokumentation och allmänna tekniska frågor 08-444 14 00

Relaterat innehåll