Gå direkt till innehåll
Energilager i elnät

Nyhet -

Energilager i elnät

Vad krävs för energiintensiva tillämpningar, som till exempel för reservkraft och lastbalansering?

Och vad krävs för effektintensiva tillämpningar, särskilt tillsammans med förnybara energikällor?

Det finns redan en generell vägledning för planering och bedömning av elektriska energilagringssystem, SEK TS 62933-3-1 (IEC TS 62933-3-1). Kompletterande vägledningar med fordringar för effekt- och energiintensiva tillämpningar är på väg och ska svara på frågorna i inledningen. Arbetet med dem startade 2019 och är i full gång i den internationella standardiseringsorganisationen IEC.

Svenska företag, högskolor, organisationer osv som vill vara med och bidra, och utbyta erfarenheter inom området, kan anmäla sig till SEK Svensk Elstandard, som är den svenska medlemmen i IEC. Sedan 1907.

Standarderna och specifikationerna tas fram i internationellt samarbete i gruppen IEC TC 120, Electrical Energy Storage (EES) Systems, där ordförande är från Frankrike och sekretariatet i Japan. En rapport från det senaste mötet TC 120 kan du läsa på sidan 19 i SEK Aktuellt nr 4 2019. Motsvarande svenska kommitté är SEK TK 120 Elektriska energilagringssystem.

Nästa möte i IEC TC 120 ska vara i Stockholm i oktober 2020, när SEK Svensk Elstandard står värd för IEC General Meeting – som både är årsmöte i den globala föreningen IEC och ett tillfälle då runt två tusen specialister samlas i olika tekniska kommittéer för att skriva standarder för bland annat morgondagens elnät. Standarder från IEC antas normalt också som europeisk standard och fastställs som svensk standard av SEK.

Arbetet går snabbt. Se preview på de delar som redan är klara:

SS-EN IEC 62933-1, utg 1:2018, Elektriska energilagringssystem (EES) –- Del 1: Terminologi

SS-EN IEC 62933-2-1, utg 1:2018, Elektriska energilagringssystem (EES) – Del 2-1: Egenskaper och provningsmetoder – Allmänt

SEK TS 62933-3-1, utg 1:2018, Elektriska energilagringssystem (EES) – Del 3-1: Planering och bedömning av elektriska energilagringssystem – Allmänt

SEK TS 62933-4-1, utg 1:2018, Elektriska energilagringssystem (EES) – Del 4-1: Vägledning beträffande miljöfrågor – Allmänt

SEK TS 62933-5-1, utg 1:2018, Elektriska energilagringssystem (EES) – Del 5-1: Säkerhetsöverväganden beträffande elektriska energilagringssystem i elnätet – Allmänt

Den som inte deltar i arbetet genom SEK, utan bara läser och använder standarderna, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e-standard. Eller hålla sig informera genom att abonnera på nyhetsbrevet från SEK.

Relaterade länkar

Ämnen

Presskontakt

Henrik Lagerström

Henrik Lagerström

Civilingenjör Teknisk information – Miljöhänsyn 08-444 14 19