Gå direkt till innehåll
Hitta rätt standard för det smarta elnätet

Nyhet -

Hitta rätt standard för det smarta elnätet

Hitta rätt standard för det smarta elnätet med nytt hjälpmedel från IEC.

De smartare elnät som växer fram runt om i världen kräver nya eller omarbetade standarder och andra tekniska regler för att fungera. Smarta elnät är inte något entydigt begrepp med tydliga gränser, varken utåt eller mellan olika delområden. Ett försök till beskrivning med hjälp av en karta är ”Smart grids standards mapping tool” från IEC, den internationella organisationen för standardisering på elområdet, som finns på adressen http://smartgridstandardsmap.com.

Med detta hjälpmedel får man en uppfattning om vilka teknikområden som på det stora hela omfattas av begreppet ”smarta elnät” och hur de hänger ihop. Naturligtvis kan man också se vilka standarder och specifikationer från IEC som är aktuella för de olika områdena. Generöst nog visas också standarder från några andra organisationer, främst från IEEE och IETF.

Det finns två olika vyer i det här hjälpmedlet. Dels översiktskartan ”architecural view”, dels en ”mapping view” där de olika områdena i stället visas på en lista som kan användas för att plocka fram de olika standarderna. Där kan man också se om en viss standard används inom flera områden.

Genom ett europeiskt samarbete, CENELEC, antas de flesta internationella standarderna från IEC också som europeisk standard, EN, och de fastställs därefter som svensk standard (SS-EN) av SEK Svensk Elstandard. SEK är också är den svenska medlemmen i IEC och genom SEK Svensk Elstandards tekniska kommittéer kan svenska företag och organisationer vara med i arbetet med nya IEC-standarder, t ex för smarta elnät.

Serien IEC 61850 (SS-EN 61850) för automation i distributionsnätet är kanske den mest kända, tillsammans med fjärrstyrningsstandarden IEC 60870 (SS-EN 60870). Mer information om standarderna tillsammans med preview finner du i SEK Shop.

För den intresserade finns en mer utarbetat arkitekturmodell för smarta elnät beskriven i en rapport som kan laddas ner i pdf-format här.


Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Sofie Bergh

Sofie Bergh

Presskontakt Sales and marketing support 08-444 14 17