Gå direkt till innehåll
Industriell automation kan bidra till ökad energieffektivitet i industrin.

Nyhet -

Industriell automation kan bidra till ökad energieffektivitet i industrin.

Industriell automation kan bidra till ökad energieffektivitet i industrin.

Att använda automationsverktyg för att effektivisera energianvändningen i industrin ligger nära till hands. Nu finns det en internationellt överenskommen teknisk rapport som kan vara till hjälp för dem som intresserar sig för ämnet.

Det är IEC, den internationella organisationen för standardisering på det elektrotekniska området, som kommit med en teknisk rapport om Energy efficiency through automation systems. Rapporten är egentligen ett svar på ett projekt inom IEC, att beskriva området på ett sådant sätt att det också framgår var standardiseringen kan göra insatser.

Där beskrivs en enkel generell modell för tillämpningsfunktioner och automationsfunktioner, baserat på standarden IEC 62264 för integrering av processtyrning och affärssystem (i Sverige SS-EN 62264). Den kombineras sedan med en modell för systemgränser som hämtas från ISO 20140-1. Detta kompletteras med rekommendationer kring generella verktyg och metoder, för den som försöker ta sig an ämnet. Här blir texten inte längre lika systematisk, eftersom en del rekommendationer och förslag vänder sig till den intresserade läsaren, medan andra identifierar och motiverar nya standardiseringsprojekt.

Därefter beskriver rapporten hur man använder nyckeltal (Key performance indicator, KPI) för att beskriva energieffektiviteten för en process eller verksamhet, med en kortfattad vägledning hur man väljer nyckeltal för delar av processen och för produkter. Det visas hur detta tillämpas för tillverkningsindustri, processindustri och för stödjande funktioner och illustreras med en kylvattenpump som exempel.

Den tekniska rapporten, som har beteckningen IEC 62837, har tagits fram inom gruppen IEC TC 65, som arbetar med standarder för industriell processtyrning. För att göra den mer tillgänglig har SEK Svensk Elstandard, den organisation som är den svenska medlemmen i IEC, gett ut den i sin serie tekniska rapporter, med beteckningen SEK TR 62837 men fortfarande på engelska. På SEK Shop kan en preview på de inledande sidorna laddas ner. Preview på de olika delarna av
SS-EN 62264 kan hämtas här.

Genom att delta i den grupp inom SEK Svensk Elstandard, SEK TK 65, som speglar arbetet i IEC TC 65, kan svenska företag och andra intressenter delta i det internationella arbetet med standarder inom området industriell processtyrning, t ex för att bidra till en förbättrad energianvändning i industrin. Se mer om SEK TK 65  här.

 


 

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Thomas Borglin

Thomas Borglin

Senior Technical Officer Teknisk information – Elektriska bruksföremål, dokumentation och allmänna tekniska frågor 08-444 14 00