Nyhet -

Klarar solcellerna ojämn snölast? Ny standard för provning klar.

Särskilt när de töar lite lägger sig snön ojämnt på solpanelerna. Nu finns en standard för att prova hur solpanelerna klarar detta. 

Den nya internationella standarden IEC 62938 för provning av tålighet mot ojämnt fördelad snölast kompletterar den etablerade standarden IEC 61215. I IEC 61215 för typprovning av solcellsmoduler sker belastning jämnt över ytan.

- I verkligheten uppträder sällan belastning från snö och is på det sättet, säger Anne Andersson på forskningsinstitutet RISE i Borås. Våren är en speciellt besvärlig tid då repeterad smältning och frysning sker som då resulterar i en sned fördelning av det mekaniska trycket som har visat sig speciellt besvärlig för ramarna kring solcellerna. Följden blir, säger hon, att ramarna töjs ut. Det leder i sin tur till att fukt lättare kan tränga in i modulen och småningom orsaka degradering av materialet i solcellerna.

Anne Andersson är med i den svenska gruppen SEK TK 82, Direktomvandling av solenergi till elenergi, inom SEK Svensk Elstandard, som ingår i det internationella nätverk inom IEC som arbetar med internationella standarder och vägledningar för solel, bland annat för solcellsmoduler.

- TÜV Rheinland i Tyskland har varit med och utvecklat ett test för inhomogen mekanisk belastning, fortsätter hon. Den finns med i den nya standarden IEC 62938. Testet börjar med 240 timmars fuktfrystest på modulen för att simulera frysförhållandena. Därefter placeras en noggrant utformad viktuppsättning ovanpå testmodulen i 37° vinkel. Det mesta av vikten ligger nära bottenramen, med mindre vikter mot modulens topp.

- Resultatet, säger Anne Andersson, är en ojämn viktfördelning fördelad över de nedersta två tredjedelarna av testmodulen. Det simulerar den ökade belastningen som utövas av snö runt takfoten. Solcellsmoduler som skall installeras i speciella klimat som alperna eller norra Sverige skulle därför med fördel vinna på att provas mot IEC 62938.

Den nya IEC 62938 blev svensk standard SS-EN IEC 62938 i december 2020. Den används tillsammans med IEC 61215 som också är svensk standard SS-EN 61215-2. Svenska tillverkare, användare, provningsföretag, högskolor och andra kan delta i arbetet med standarder och vägledningar inom området genom att vara med i SEK TK 82 inom SEK Svensk Elstandard. Några av de många projekt som är på gång handlar om monteringsdetaljer för solpaneler, om säkerhetsfordringar på solföljande anläggningar och om övervakning av systemprestanda.

Den som inte engagerar sig i standardiseringsarbetet, utan nöjer sig med att läsa och använda de färdiga standarderna, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet, läs mer om SEK e-Standard . Eller hålla sig informerad genom att abonnera på nyhetsbrevet från SEK Svensk Elstandard.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Kategorier

  • solel
  • solenergi
  • standardisering
  • standards4eu
  • solceller
  • förnybart
  • cenelec
  • iec

Kontakter

Joakim Grafström

Projektledare Teknisk information – Elinstallationer och skydd mot elchock 08-444 14 12

Relaterat innehåll