Gå direkt till innehåll
Livscykelanalys – Standard klar för produktkategoriregler för elprodukter

Nyhet -

Livscykelanalys – Standard klar för produktkategoriregler för elprodukter

Hur gör man en livscykelanalys av en elektrisk eller elektronisk produkt, som kan användas för en miljödeklaration? Det beskrivs i den nya standarden SS-EN 50693.

SS-EN 50693 definierar produktkategoriregler enligt SS-EN ISO 14025 för ett enhetligt angreppssätt. Syftet är att beskriva hur man gör en livscykelanalys (LCA) som underlag för en miljödeklaration och hur man sätter ihop en LCA-rapport. Dessutom ska standarden vägleda tekniska kommittéer inom standardiseringen när de tar fram produktspecifika regler, eller reviderar sådana som redan finns, som SS-EN 50598-3 för elektriska drivsystem.

I standarden beskrivs också korrelationen med EU-kommissionens metod för miljöavtryck för produkter (Product Environmental Footprint, PEF). Många elprodukter installeras i byggnader och därför beskrivs också sambandet med motsvarande standard för byggprodukter, SS-EN 15804.

Se preview med innehållsförteckning och de inledande avsnitten i SS-EN 50693, Produktkategoriregler för livscykelanalys av elektroniska och elektriska produkter och system. Miljöhänsyn vid konstruktion av alla slags produkter är ämnet för den nya SS-EN IEC 62430 som också kommit i vinter, läs mer om den här. De båda standarderna är framtagna i europeiskt respektive internationellt samarbete där företag och universitet från Sverige har deltagit genom den tekniska kommittén TK 111 Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning inom SEK Svensk Elstandard.

De grundläggande standarderna för livscykelanalys är SS-EN ISO 14040 och SS‑EN ISO 14044.

Den som inte deltar i arbetet, utan bara läser och använder standarderna, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e‑standard.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Henrik Lagerström

Henrik Lagerström

Civilingenjör Teknisk information – Miljöhänsyn 08-444 14 19