Nyhet -

Smart industri

Beskrivningen av förhållanden i digitaliserad industri utgår från referensarkitekturen RAMI4.0.

Om man börjat sätta sig in i vad ”Industri 4.0”, eller ”industrins digitalisering” kan handla om, kan man hämta en del ur skriften ”Relation between I4.0 Components – Composite Component and Smart Production” från tyska Plattform Industrie 4.0. Den är på engelska och kan laddas ner: här. Utgivare är det tyska handels- och energiministeriet (BMWi) i samarbete med industriorganisationen ZVEI.

Skriften fokuserar på förhållanden mellan olika slags tillgångar – också ”objekt” och ”saker” – i en produktionsprocess. Sammansatta tillgångar beskrivs också, liksom sammansatta komponenter, med exempel från olika tillämpningsområden. Särskilt behandlas smarta produkter i orderstyrd produktion. Framställningen bygger på den internationella referensarkitekturen RAMI4.0.

Det finns en koppling till den fransk-italiensk-tyska rapporten ”The Structure of the Administration Shell” som presenteras: här. RAMI4.0 beskrivs i SEK TR 63088, se preview på de inledande avsnitten här.

Några standardserier som särskilt nämns är IEC 62832 om ”digital factory” – där bland annat en del är på gång om ”digital factory for life cycle management of production systems” – och IEC 61360 om dataelementtyper och tillhörande klassificeringsschema. Till den hör också databasen IEC CDD som finns fritt tillgänglig på https://cdd.iec.ch.

Arbete med dessa, och med de flesta andra standarder som nämns i dokumentet, organiseras i den internationella standardiseringsorganisationen IEC. IEC 62832 i gruppen IEC TC 65 och IEC 61360 i IEC TC 3. Också svenska företag, högskolor och andra kan delta och bidra i arbetet – och hålla sig informerade – genom de svenska spegelgrupperna SEK TK 65 respektive TK 3. De organiseras av SEK Svensk Elstandard, som sedan 1907 är svensk medlem i IEC och som också fastställer svensk standard inom motsvarande områden. Se mer på www.elstandard.se.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Nya publikationer

Kategorier

  • digitalisering
  • smart industri
  • sek
  • iec
  • standardisering

Presskontakt

Thomas Borglin

Senior Technical Officer Teknisk information – Elektriska bruksföremål, dokumentation och allmänna tekniska frågor 08-444 14 00