Nyhet -

Vindkraft – Förslag till reviderad vindkraftsstandard nu på remiss.

För konstruktion och provning av vindkraftverk är det den internationella standarden IEC 61400 som gäller och nu pågår en översyn av standardens första del, IEC 61400-1, med allmänna konstruktionsfordringar.

Det har gått mer än tio år sedan den förra utgåvan. Även om den fick ett tillägg efter fem år, är det många ändringar och tillägg som föreslås nu. Bland de större märks nya avsnitt om kallt klimat och nedisning och en ny bilaga som behandlar mellanstora turbiner, sådana med en svept yta mellan 200 m2 och 1000 m2. Flera av beräkningarna har setts över och uppdaterats, bland annat föreslås införande av Weibullfördelning av standardavvikelsen för turbulensen.

Förslaget är ute på remiss till den 7 februari 2017, under beteckningen 88/605/CDV (IEC 61400-1), och kan utan kostnad beställas här.

Du kan också läsa och kommentera remissen direkt på nätet via den länk som finns till höger på den sidan. Läs mer om kommentering direkt på nätet här.

Genom det europeiska samarbetet i CENELEC antas internationella standarder från IEC i de flesta fall också som europeisk standard, likadana i 34 länder. De fastställs som svensk standard av SEK Svensk Elstandard och förslaget i remissen förväntas så småningom bli den tredje utgåvan av SS-EN 61400-1.

Ett sätt att hålla sig uppdaterad om nya eller reviderade standarder på elområdet, är att prenumerera på nyhetsbrevet från SEK Svensk Elstandard, det är enkelt, se här.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Kategorier

  • ss-en
  • iec
  • sek
  • iec 61400-1
  • vindkraft
  • standardisering
  • standard

Kontakter

Sofie Bergh

Presskontakt Marketing & Communication Manager 08-444 14 17