Pressmeddelande -

Kommunikation genom människokroppen – HBC – tre nya standarder fastställda

Kommunikation genom människokroppen – HBC – är ämnet för tre nya standarder.

Human body communication, HBC, handlar om att olika elektroniska apparater använder människokroppen för att sända signaler till varandra. Det kan vara olika bärbara enheter, som mobilen, en filmkamera, olika apparater för medicinsk övervakning eller assistans – eller andra saker som inte riktigt finns än – som enkelt kommunicerar med varandra utan att störas av andra apparater i närheten och utan att själva störa dem.

Bärbara apparater kan vara fästa på kroppen eller bäras i kläderna eller annat man har på sig: hjälm, skor, handskar, glasögon. De bärbara enheterna kan också kommunicera med fasta apparater, som man rör vid. Eller med varor i affären. Peta på varan, så läser mobilen upp innehållsförteckningen eller berättar om din storlek finns i lager.

Vilka tillämpningar som först kommer, är svårt att sia om. Dataspel förstås och säkert medicinska och militära tillämpningar. Och sedan olika användningar i industrin. Det hänger på innovationer och på utvecklingen av olika applikationer, både mjukvara och mer handfast teknik.

De här tre nya standarderna är då en bra utgångspunkt. Den första,
SS-EN 62779-1, innehåller allmänna krav på ett halvledargränssnitt mot kroppen och hur dess olika egenskaper anges och den andra, SS-EN 62779-2, beskriver en (standardiserad) metod för att mäta och beskriva gränssnittskomponentens egenskaper. Den tredje, SS-EN 62779-3, beskriver särskilda egenskaper för de båda fallen med komponenten direkt på kroppen respektive på ett litet avstånd från kroppen (t ex i kläder).

Därmed ger standarderna gemensamma begrepp och metoder som man kan bygga på vid utveckling av komponenter och system för kommunikation genom människokroppen. De behandlar alltså inte olika tillämpningar eller om hur gränssnittskomponenten utformas eller ansluts till andra apparater. Vad gäller kommunikationsprotokoll nämner den möjligheten att använda den amerikanska IEEE 802.15.6, som beskriver ett protokoll för ett så kallat body area network, BAN.

De tre standarderna är nu fastställda som svensk standard av
SEK Svensk Elstandard. De framtagna inom IEC, den internationella organisationen för standarder inom el och elektronik, närmare bestämt i den tekniska kommittén för halvledare, IEC TC 47.

Se preview här
på SS-EN 62779-1, Halvledarkomponenter – Halvledargränssnitt för kommunikation genom människokroppen (HBC) – Del 1: Allmänna fordringar.

Se preview här på SS-EN 62779-2, Halvledarkomponenter - Halvledargränssnitt för kommunikation genom människokroppen (HBC) – Del 2: Bestämning av gränssnittets egenskaper.

Se preview här på SS-EN 62779-3, Halvledarkomponenter - Halvledargränssnitt för kommunikation genom människokroppen (HBC) – Del 3: Funktionstyp och driftförhållanden

Med funktionen preview kan vem som helst för varje standard från SEK utan kostnad ladda hem och ta del av förord, innehållsförteckning, eventuell inledning, omfattningsavsnitt och lista över hänvisningar till andra standarder.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Nya publikationer

Kategorier

  • ss-en
  • sek
  • iec
  • human body communication
  • kommunikation genom människokroppen
  • hbc
  • svensk standard
  • standardisering
  • standard

SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap.

Presskontakt

Sofie Bergh

Presskontakt Marketing & Communication Manager 08-444 14 17

Relaterat innehåll