Blogginlägg -

Kina satsar på cellulosabaserad etanol

Bloggat 15 december, 2010 av Jan

I slutet av november rapporterade SEKAB E-Technology om hur vi tillsammans med Taurus Energy genomfört nya och lyckade försök med Taurus specialutvecklade jäststammar för pentoser. Försöken är ett led i att utveckla en gemensam process för att tillverka etanol från jordbruksbiprodukter som halm med mera, så kallad andra generationens bioetanol, som är utvecklad och optimerad till en nivå som pekar på snar kommersialisering.

Att kunna tillverka etanol från cellulosahaltiga råvaror från skogs- och jordbruk är en teknik som har möjlighet att revolutionera bioenergisektorn, eftersom råvaran i stort sett är oändlig. Att kunna framställa etanol från förnybara råvaror som finns i stora kvantiteter och inte konkurrerar med livsmedelsproduktion eller basindustrier är ett viktigt steg i utvecklingen för att bryta dagens oljeberoende.

Det är därför glädjande att i gårdagens DN se Kinas största elproducent, State Grid, meddela att de satsar på etanol som ett framtida biodrivmedel. De ska ta hjälp av svensk kompetens och teknik för att lära sig utvinna etanol ur cellulosa. Idag finns i Kina ett överflöd av halm från majs, ris och vete – med den nya tekniken vill man kunna ta till vara på sådana restprodukter, som idag utgör ett avfallsproblem, genom att använda dem för att utvinna etanol.

Bakom kompetensöverföringen står Guido Zacchi, världsledande etanolexpert och professor i kemiteknik vid Lunds Tekniska Högskola, och hans forskarkollegor. SEKAB E-Technology bedriver sedan tidigare ett nära samarbete med dessa Lundaforskare i arbetet med att utveckla den industriella processen för cellulosabaserad etanolproduktion.

Jan Lindstedt

Ämnen

  • Petroleum, olja, gas

Kontakter

Ylva Strömstedt

Presskontakt Head of Communications +46-70-674 02 06