Nyhet -

5 tips mot affärsdrivande Employer Branding

1. Konkretisera mål och önskad effekt

Koppla till de långsiktiga verksamhetsmålen - Vad vill ni uppnå? Fler ansökningar? Högre kännedom bland nya målgrupper? Mer engagerade medarbetare?

Vad bidrar till er affär? För att koppla Employer Branding-målen till företagets affär måste samsyn finnas mellan ledning, HR, marknad och sälj!

2. Inventera kompetensen
Identifiera vilka kompetenser som är verkligt kritiska för verksamhetsmålen. Vilka nyckelkompetenser finns redan på företaget och vilka saknas? Ett vanligt misstag är att satsa allt på att marknadsföra företaget utåt istället för att investera i, och skapa ambassadörer av, den kritiska kompetens man redan har.

3. Skapa målgruppsinsikter
När kompetensmålgruppen är identifierad behöver vi identifiera vad som är viktigt och attraktivt för dem hos en arbetsgivare. Vilka triggers har de? Vilken uppfattning har de om ert arbetsgivarvarumärke idag? Sist men inte minst: var i beslutsprocessen befinner de sig – när/var/hur kan och ska ni agera för att nå framgång?

4. Formulera erbjudandet
Formuleras det erbjudande ni ska förknippas med för att attrahera rätt talanger. Erbjudandet utgör er Employer Value Proposition, huvudbudskapet som skall genomsyra all kommunikation. Detta är ert löfte mot potentiella medarbetare, det ni redan erbjuder nuvarande medarbetare och den relation ni vill ha med medarbetare som slutat.

5. Planera, aktivera och utvärdera
Strategiarbetet är satt, målgruppen är identifierad, budskapet formulerat. Nu kan det kreativa arbetet ta vid och en kommunikationsplan tas fram. Glöm inte att löpande gå tillbaka till ert mätsystem och kontrollera att insatserna faktiskt bidrar till er affär! 

Ämnen

  • Företagande, allmänt

Presskontakt

Cornelia Gustafsson

Presskontakt Rekryterare/headhunter Rekrytering 0727299654

Marie Bubach

Presskontakt Headhunter/Seniorkonsult 0707-607243

Helén Thorpö

Presskontakt Researcher 0707-607244