Pressmeddelande -

emcon tecknar order med framgångsrik biltillverkare i Tyskland

Avtalet ger Semcon ansvar att utföra säkerhetssimuleringar för en kommande bilplattform. Uppdraget utförs av Semcons indiska och tyska specialister inom simulering och har ett värde av 6 miljoner SEK.

Ordern är ett tydligt bevis på att Semcon har en väl fungerande global organisation där kunden ser värde av vår förmåga att leverera kvalitet.
Semcons skill centre i Indien fortsätter att utvecklas och antalet kunder ökar, såväl lokala som globala.

För mer information kontakta:
Kjell Nilsson, Vd Semcon AB, (0)31-721 03 11
Stefan Ohlsson, Affärsområdesansvarig Automotive R&D, Semcon Caran AB, 0736 840 555
Anders Atterling, IR-ansvarig, Semcon AB, 0704 472 819

Semcon är ett globalt teknikföretag inom produktutveckling och teknikinformation. Vi har cirka 2 600 medarbetare med djup erfarenhet från många olika branscher. Vi utvecklar produkter, anläggningar och informationslösningar utmed hela produktutvecklingskedjan och erbjuder även en mängd tjänster inom bland annat kvalitet, utbildning och metodikutveckling. Semcon ökar kundernas försäljning och konkurrenskraft genom innovativa lösningar och genuin ingenjörskonst. Koncernen har en omsättning på 2,3 miljarder kronor och verksamhet på fler än 40 orter i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Brasilien, Ungern, Indien, Kina, Spanien, Malaysia och Ryssland.
Semconaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm under symbolen SEMC.

Ämnen

  • Design

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med 3000 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation.
Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 40 platser i nio olika länder. År 2015 omsatte koncernen 2,6 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Kontakter

Per Nilsson

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef 0739-737200