Pressmeddelande -

Framgången för Semcon i Brasilien fortsätter

Semcons affärsområde Automotive R&D har på kort tid gjort affärer med tre nya kunder i Brasilien till ett sammanlagt värde av drygt 20 Mkr. De tre kunderna är General Motors, Volkswagen och Volvo Powertrain. Till General Motors ska Semcon leverera tjänster inom utveckling och design. Ordern från Volkswagens personbilsdivision i Sao Paulo gäller utvecklingsuppdrag och ordern från Volvo Powertrain gäller Semcons mjukvarusystem ComTest. Utöver dessa affärer tecknade Semcon i början av april 2007 ett omfattande avtal under tre år med Volkswagens lastbils- och bussdivision i Brasilien. Initialt omfattade avtalet 120 medarbetare. Redan nu har det ökat till 150. – Brasilien är nu vår tredje största marknad när det gäller antalet anställda, säger Stefan Ohlsson, affärsområdesansvarig Semcon Automotive R&D. Vi har på kort tid expanderat och är idag närmare 180 personer där. Vi ser stora möjligheter till fortsatt tillväxt. För mer information kontakta: Stefan Ohlsson, affärsområdesansvarig Semcon Automotive R&D, tfn +46 736 840 555 Semcon är 2800 engagerade människor som brinner för produktutveckling, teknikinformation och IT. Semcon finns idag i 14 länder på fem kontinenter. Semcon omsätter proforma cirka 2,4 miljarder kronor (2006) och är noterat på Stockholmsbörsens nordiska lista.

Ämnen

  • Design

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med 3000 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation.
Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 40 platser i nio olika länder. År 2015 omsatte koncernen 2,6 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Kontakter

Per Nilsson

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef 0739-737200