Pressmeddelande -

Ny VD för Semcon

Styrelsen för Semcon AB har beslutat utse Lars-Inge Sjöqvist, idag ansvarig för Semcons affärsområde Informatic till tillförordnad Verkställande Direktör. Hans Johansson lämnar posten som VD efter 25 år i bolaget. Hans Johanssons genom åren omvittnat skickliga entreprenörskap har varit viktigt för bolagets utveckling och Semcon står nu starkare än någonsin. Hans Johansson lämnar Semcon, även som styrelseledamot, då det inte funnits en samsyn med styrelsen i hur bolagets skall ledas. Styrelsens Ordförande Christian W. Jansson kommenterar beslutet ”Semcon står väl rustat för framtiden och kommer att fortsätta sin planerade expansion såväl internationellt som på existerande marknader. Hans Johanssons med sin entreprenöranda har betytt mycket för Semcons uppbyggnad men nu är det dags för nya krafter att ta över.” För mer information kontakta: Christian W. Jansson, Ordförande i styrelsen för Semcon AB 070-995 02 01 Semcon är 1 700 nyfikna och energiska människor som brinner för att skapa smarta och effektiva IT-lösningar, användarvänlig teknikinformation samt designar, konstruerar, utvecklar och omvandlar produktidéer till försäljningssuccéer. Semcon finns idag i Sverige, Australien, Danmark, Kina, Malaysia, Norge, Storbritannien och Ungern, samt via partners i Belgien, Frankrike, Grekland, Holland, Portugal och Spanien. Semcon omsätter 1,5 miljarder kronor (2005) och är noterat på Stockholmsbörsens Attract-40-lista.

Ämnen

  • Arbetsliv

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med 3000 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation.
Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 40 platser i nio olika länder. År 2015 omsatte koncernen 2,6 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Kontakter

Per Nilsson

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef 0739-737200