Pressmeddelande -

Ny VD till EIS by Semcon

 

Claes Winzell är ny VD för EIS by Semcon AB.

Claes Winzell kommer närmast från Flextronics där han var Vice President och chef för den svenska design verksamheten. Tidigare har Claes många års internationell erfarenhet från ledande befattningar inom Intermec Technologies Corporation och dess svenska dotterbolag Intermec Printer AB.

Inom området embedded systems har vi samlat affärsområdets specialister för inbyggda och intelligenta system i bolaget EIS by Semcon AB. Bolaget arbetar med framtidens intelligenta produkter och system där vi medverkar genom att bidra med smarta programvarulösningar och utveckla hårdvara så att systemen blir säkra och tillförlitliga. Vi drar upp riktlinjerna för hur ett intelligent system ska fungera och processer som säkrar kvalitén i ett inbyggt system. Utvecklingen har skett i ett nära och långsiktigt samarbete med våra kunder och resulterat i att vi förädlat våra tjänster och etablerat flertalet partnerskap inom systemutveckling med viktiga aktörer inom fordons-, försvars- och telekomindustrin.

"Få personer utanför våra kunder inser att Semcon idag har ett avancerat och betydande kunnande inom inbyggda system varför min första uppgift blir att göra EIS och Semcon känt som en långsiktig och seriös leverantör av utvecklingstjänster inom inbyggda system" - säger Claes Winzell.

EIS by Semcon AB ingår i affärsområdet Design & Development som består av 900 medarbetare med hög kompetens, erfarenhet och engagemang inom alla de nyckelområden som behövs för att åstadkomma snabbare och bättre produktutveckling. Inom EIS by Semcon är vi idag 180 medarbetare. Totalt inom hela koncernen är vi cirka 600 personer inom området inbyggda system och elektronik.


För mer information, kontakta:
Claes Winzell, VD EIS by Semcon AB, tel 0733-675282, e-post claes.winzell@eis.semcon.com
Mats Körner, Affärsområdesansvarig, Design & Development, tel 0733-989140, e-post mats.korner@semcon.com
Anders Atterling, IR-ansvarig Semcon AB, tel 0704-472819, e-post anders.atterling@semcon.com

Semcon är ett globalt teknikutvecklingsföretag som finns på 40 orter över tre kontinenter. Koncernen är verksam inom områdena produktutveckling och teknikinformation och är organiserade i tre affärsområden - Automotive R&D, Design & Development och Informatic. Koncernen har cirka 3 700 medarbetare och omsatte 3,3 miljarder kronor proforma 2007. Semcons aktie är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm under symbolen SEMC.

 

 

Ämnen

  • Design

Kontakter

Per Nilsson

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef 0739-737200