Pressmeddelande -

Semcon förvärvar Tritechs verksamhet i Örebro

Semcon fortsätter att satsa inom segmentet inbyggda system och förvärvar Tritech Technology AB’s verksamhet i Örebro. Förvärvet är en så kallad inkråmsaffär vilket innebär att Semcon under maj månad övertar all personal med tillhörande affärer allokerade till Örebro.

Det är EIS by Semcon AB, ett dotterbolag inom Semcon koncernen, tillika kompetensområde med fokus på utveckling av inbyggda system som förvärvar Tritech Technology AB´s verksamhet i Örebro. I och med förvärvet tar Semcon över 17 medarbetare med lång erfarenhet inom mjukvara, elektronik, trådlös kommunikation och testutveckling.
-Förvärvet kompletterar Semcon regionalt både avseende kompetens och kunder. Förvärvet stärker Semcons position på den lokala marknaden och ger möjligheter till fortsatt expansion nationellt med erbjudandet av specialanpassade kundprodukter där Tritech i Örebro kommit långt, säger Petter Birkedahl tf vd EIS by Semcon.

Tritech avser att konsolidera verksamheten ytterligare till Stockholmsregionen i syfte att ytterligare fokusera på försäljning och utveckling av den egna produktportföljen och dithörande M2M lösningar.
– Detta är ett strategiskt vägval avseende hur vi vill driva och utveckla Tritech och vidareutveckla och tillgodose marknaden med produkter och lösningar inom M2M området. Vi är övertygade att Semcon, med sin erfarenhet och gedigna nätverk kommer fortsätta att utveckla Örebroverksamheten på ett positivt sätt, förklarar Åke Wernelind, VD på Tritech Technology AB.

För mer information kontakta:
Kjell Nilsson, Vd Semcon AB, (0)31-721 03 11
Mats Körner, Affärsområdesansvarig Design & Development, Semcon Caran AB,
Anders Atterling, IR-ansvarig, Semcon AB, +46 704 472 819

Ämnen

  • Design

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med 3000 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation.
Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 40 platser i nio olika länder. År 2015 omsatte koncernen 2,6 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Kontakter

Per Nilsson

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef 0739-737200