Pressmeddelande -

Semcon förvärvar Tritechs verksamhet i Örebro

Semcon fortsätter att satsa inom segmentet inbyggda system och förvärvar Tritech Technology AB’s verksamhet i Örebro. Förvärvet är en så kallad inkråmsaffär vilket innebär att Semcon under maj månad övertar all personal med tillhörande affärer allokerade till Örebro.

Det är EIS by Semcon AB, ett dotterbolag inom Semcon koncernen, tillika kompetensområde med fokus på utveckling av inbyggda system som förvärvar Tritech Technology AB´s verksamhet i Örebro. I och med förvärvet tar Semcon över 17 medarbetare med lång erfarenhet inom mjukvara, elektronik, trådlös kommunikation och testutveckling.
-Förvärvet kompletterar Semcon regionalt både avseende kompetens och kunder. Förvärvet stärker Semcons position på den lokala marknaden och ger möjligheter till fortsatt expansion nationellt med erbjudandet av specialanpassade kundprodukter där Tritech i Örebro kommit långt, säger Petter Birkedahl tf vd EIS by Semcon.

Tritech avser att konsolidera verksamheten ytterligare till Stockholmsregionen i syfte att ytterligare fokusera på försäljning och utveckling av den egna produktportföljen och dithörande M2M lösningar.
– Detta är ett strategiskt vägval avseende hur vi vill driva och utveckla Tritech och vidareutveckla och tillgodose marknaden med produkter och lösningar inom M2M området. Vi är övertygade att Semcon, med sin erfarenhet och gedigna nätverk kommer fortsätta att utveckla Örebroverksamheten på ett positivt sätt, förklarar Åke Wernelind, VD på Tritech Technology AB.

För mer information kontakta:
Kjell Nilsson, Vd Semcon AB, (0)31-721 03 11
Mats Körner, Affärsområdesansvarig Design & Development, Semcon Caran AB,
Anders Atterling, IR-ansvarig, Semcon AB, +46 704 472 819

Ämnen

  • Design

Kontakter

Per Nilsson

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef 0739-737200