Pressmeddelande -

Semcon minskar antalet anställda med 300 i Göteborg

Volvo Personvagnar har beslutat att inte förlänga uppdrag för ytterligare drygt 200 tjänster från Semcon. Den nya informationen tillsammans med det besked Semcon fick den 8 oktober, att drygt 100 tjänster sagts upp, medför att möjligheten att hitta nya uppdrag i regionen bedöms som liten. Bolaget har därför beslutat att reducera antalet anställda med 300 vid verksamheten i Göteborg.

Vi ser nu effekterna av den allvarliga ekonomiska situation Volvo Personvagnar befinner sig i vilket medför att de nu också minskar sina satsningar inom utvecklingsområdet. - Vi agerar för att anpassa vår verksamhet till den vikande efterfrågan i Göteborgsregionen inom fordonssektorn säger Kjell Nilsson, vd Semcon AB.

MBL förhandlingar med de fackliga organisationerna kommer att inledas inom kort. Vår ambition är att göra denna process så kort som möjligt och vi arbetar parallellt med att försöka hitta nya uppdrag inom befintliga och nya kunder inom verkstadsindustrin, offshore, medicinteknik, läkemedel och energisektorn.

Semcon hade vid slutet av det tredje kvartalet nästan 40 % av verksamheten utanför Sverige. En andel som kommer att öka och där det finns möjligheter att erbjuda svenska ingenjörer i en så kallad front-office- och back-office-lösning för att på sikt hitta nya uppdrag till Göteborgsregionen. Efterfrågan inom fordonssektorn i ett globalt perspektiv är god och Semcon har under den senaste månaden tecknat ett flertal nya affärer.

Effekten av de uppdrag som inte kommer att förlängas under året samt avvecklingskostnader kommer att belasta utfallet för det fjärde kvartalet med cirka 40 Mkr före skatt. Den minskade ordervolymen från Volvo Personvagnar totalt sett motsvarar en omsättning på cirka 250 Mkr på årsbasis.


Informationen är sådan som Semcon AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 november 2008 kl 09:00

För mer information, kontakta:
Kjell Nilsson, vd Semcon AB, +46 (0)702 60 01 21
Björn Strömberg, finanschef Semcon AB +46 (0) 708 35 44 80
Anders Atterling, IR-ansvarig Semcon AB, +46 (0)704 47 28 19

Semcon är ett globalt teknikutvecklingsföretag som finns på 40 orter över tre kontinenter. Koncernen är verksam inom områdena produktutveckling och teknikinformation och är organiserade i tre affärsområden - Automotive R&D, Design & Development och Informatic. Koncernen har cirka 3 600 medarbetare och omsatte 3,3 miljarder kronor proforma 2007. Semcons aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm under symbolen SEMC.

Ämnen

  • Design

Regioner

  • Västra Götaland

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med 3000 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation.
Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 40 platser i nio olika länder. År 2015 omsatte koncernen 2,6 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Kontakter

Per Nilsson

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef 0739-737200