Pressmeddelande -

Semcon utsedd till A-leverantör av Vattenfall

Semcon har utsetts till A-leverantör för tekniska konsulttjänster av Vattenfall under perioden 2011-2013 med option för ytterligare ett år. Avtalet avser tekniska konsulttjänster inom kärnkraft, vindkraft och vattenkraft och kommer att utföras av specialister inom alla Semcons affärsområden.

Semcon har under de senaste åren gjort strategiska satsningar för att förändra kundmixen inom koncernen. Bland annat har fokus lagts på att öka affärerna inom energiområdet.

”Att vi nu uppgraderats till att bli A-leverantör till Vattenfall är ett bevis på att vår samlade kompetens är efterfrågad och att vårt erbjudande ligger i framkant inom området, säger Mats Körner affärsområdesansvarig Design och Development på Semcon.”  ”Avtalet ger oss också möjligheter att bredda och öka vår totala försäljning inom energiområdet säger Mats Körner vidare.”

A-, B- och C-leverantörer är Vattenfalls uppdelning när de tecknar avtal med olika leverantörer. Klassificeringen A-leverantör gäller ett fåtal bolag och innebär att de är prioriterade leverantörer.

Mats Körner, Affärsområdesansvarig Design & Development, Semcon Caran AB, +46 (0)733 989 140

Anders Atterling, IR-ansvarig, Semcon AB, +46 (0)704 472 819

Semcon är ett globalt teknikföretag inom produktutveckling och teknikinformation. Vi har cirka 2 600 medarbetare med djup erfarenhet från många olika branscher. Vi utvecklar produkter, anläggningar och informationslösningar utmed hela produktutvecklingskedjan och erbjuder även en mängd tjänster inom bland annat kvalitet, utbildning och metodikutveckling. Semcon ökar kundernas försäljning och konkurrenskraft genom innovativa lösningar och genuin ingenjörskonst. Koncernen har en omsättning på 2,3 miljarder kronor och verksamhet på fler än 40 orter i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Brasilien, Ungern, Indien, Kina, Spanien, Malaysia och Ryssland. Semconaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm under symbolen SEMC.

Ämnen

  • Design

Kontakter

Per Nilsson

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef 0739-737200