Pressmeddelande -

Valberedning Semcon AB

Till valberedning i Semcon AB har följande personer utsetts i enlighet med beslut vid ordinarie årsstämma 2008:


  • Christer Ericsson, ordförande i valberedningen, JCE Group

  • Erik Sjöström, Skandia Liv

  • Kerstin Stenberg, Swedbank Robur fonder

  • Hans-Erik Andersson, ordförande Semcon ABFrågor till valberedningen mejlas till; valberedning@semcon.se

Rapportering 2009:
Bokslutskommuniké 5 februari
Delårsrapport, januari-mars 28 april (prel.)
Årsstämma 28 april (prel.)

För mer information, kontakta:
Anders Atterling, IR-ansvarig Semcon AB, +46 (0)704 47 28 19


Informationen är sådan som Semcon AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 oktober 2008 kl 9:20

Semcon är ett globalt teknikutvecklingsföretag som finns på 40 orter över tre kontinenter. Koncernen är verksam inom områdena produktutveckling och teknikinformation och är organiserade i tre affärsområden - Automotive R&D, Design & Development och Informatic. Koncernen har cirka 3 600 medarbetare och omsatte 3,3 miljarder kronor proforma 2007. Semcons aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm under symbolen SEMC.

 

Ämnen

  • Design

Kontakter

Per Nilsson

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef 0739-737200