Skip to main content

Semrén & Månsson Malmö – ett litet kontor med stora muskler

Nyhet   •   Feb 05, 2020 06:30 CET

Tobias Landberg är regionchef på Semrén & Månsson i Malmö.

Under hösten 2019 öppnade Semrén & Månsson kontor i Malmö och finns därmed på plats i samtliga av Sveriges tre största städer. Tobias Landberg, arkitekt och regionchef, berättar mer om vad som gör kontoret speciella i regionen och om tankarna på framtiden.

Det går bra för Semrén & Månsson i regionen, så vad är det ni erbjuder som Öresundsregionen har saknat?

- Vår stora styrka är att vi står stadigt på tre ben. Vi har lång och gedigen erfarenhet av arkitektur och gestaltning. Med Zynka BIM som en del av Semrén & Månsson-koncernen kan vi erbjuda avancerade digitala tjänster och verktyg. Sist men inte minst – affärsförståelse. Vi vill förstå, och anpassar oss efter, kundens affär och blir projektets röda tråd, från start till mål.

Den röda tråden, vad betyder det för kunden?

- Det handlar om att vi kan hjälpa kunden att leda projekt, från uppstartsmöte till färdig produkt. Vi sätter oss in i beställarens utmaningar och försöker hitta essensen i det kunden är ute efter. Det handlar mindre om att anpassa verkligheten efter våra egna önskemål utan mer om att anpassa uppdraget efter kundens affärsidé och kundens förutsättningar. Vi agerar som rådgivare genom hela processen och säkerställer att den produkt som vi tagit fram, tillsammans med kunden, i tidiga skeden, verkligen är den som levereras i slutändan enligt den budget och tidplan som är satt.

- Vi försöker kontinuerligt förflytta den traditionella arkitektrollen, genom att ta mer ansvar och följa med i hela processen genom projekten. Så ser arkitektrollen många gånger ut internationellt, inte minst på de danska kontoren.

Vad är speciellt med att arbeta i Malmö och Öresundsregionen?

- Regionen känns både internationell och lokal. Det är en spännande kombination som både utmanar och inspirerar. Till exempel så känner man att kontinenten är närmare med större närvaro av danska kontor. Så det handlar om att kunna anpassa sig och förstå den lokala arkitekturen men samtidigt utmana den.

Semrén & Månsson växer och flyttar alldeles strax till större kontor. Vad mer har tillväxten inneburit hittills?

- Jag skulle säga att det gått snabbare än vi hade förväntat, vilket ju naturligtvis är väldigt kul. Vi känner på sätt och vis att vi är ett litet kontor men med stora muskler, som gör att vi kan ta oss an stora och komplicerade projekt. Även om vi gjort flera fina projekt tidigare i regionen så vill vi med vårt nya kontor visa att vi verkligen menar allvar med vår satsning i regionen.

-Vi har redan ett par större projekt på gång, bland annat i Brunnshög, Lund och Sjöbo. Båda projekten kommer att kräva mycket resurser och vi kommer antagligen behöva rekrytera fler tjänster under året.

- Jag ser det som ett bevis på att vi levererar, att vi kan det vi snackar om och att kunderna uppskattar det vi gör och de vi är. Det är vi såklart väldigt tacksamma över.

Slutligen, några ord om framtiden för Semrén & Månsson i Malmö?

- För att kunna ta in och hantera fler och komplexa projekt så behöver vi växa och bli fler. Men vi ska göra det på ett välgrundat och organiskt sätt, inte hetsanställa en massa folk som vi sen riskerar att behöva säga upp. På samma sätt som vi är en trygg samarbetspartner till våra kunder, ska vi vara en trygg arbetsgivare för de vi rekryterar. Det ska vara både spännande, och tryggt, att arbeta på Semrén & Månsson.

- Sen har vi såklart fokus på att hitta nya projekt och samarbeta med fler kunder. I första hand på svenska sidan av Öresundsregionen. Men i förlängningen är det ju en logisk utveckling att börja titta på vad vi kan erbjuda på den danska sidan av sundet. I koncernen har vi stor erfarenhet av att arbeta internationellt med allt ifrån enorma sjukhusprojekt i Ryssland och prestigeprojekt i Sverige.

Vill du veta mer om hur Semrén & Månsson Malmö kan hjälpa dig? Eller vill du kanske veta mer om Semrén & Månssons projekt? Hör av dig till Tobias Landberg på tobias.landberg@semren-mansson.se så berättar han mer!

Brunnshög, Lund. Bild: Zynka Visual.


Sjöbo. Bild: Zynka Visual.


Tobias Landberg, regionchef på Semrén & Månsson i Malmö. Bild: Semrén & Månsson.