Skip to main content

Stadskänsla på landet när Nya Hovås möter Amsterdam

Nyhet   •   Maj 25, 2019 12:01 CEST

Mönstermurat tegel i bottenplanet bidrar till den gedigna, omhändertagna känslan i BRF Fritiden, Nya Hovås, där husen inspirerats av stadskvarter i Amsterdam.

Det började som en vision om ett Linnégatan på landet. Nu tar Nya Hovås småskaliga blandstad form på allvar, och Semrén & Månssons senaste bidrag är just klart och inflyttat. I torsdags var arkitekter och ingenjörer på plats för att träffa de boende vid ett välkomstmingel anordnat av Skanska Nya hem.

- Som tur är var det idel glada miner, säger Fredrik Östling, byggnadsingenjör på Semrén & Månsson, som besökte minglet tillsammans med kollegan och arkitekten Kajsa Frostne.

De har båda arbetat i projektets olika skeden sedan Semrén & Månsson kammade hem det parallella uppdraget för Skanska 2015. Läget är perfekt, med närhet till både stad, natur, hav och goda kommunikationer. Och den karaktäristiska gestaltningen, inspirerad av stadskvarter i Amsterdam och Köpenhamn, fanns med som grundtanke redan från början.

- Vi har jobbat med rejäla, ärliga material som platsmurat tegel, plåt och trä och försökt skapa en sammanhållen variation med villakänsla. Vår egen tolkning av stadsdelens vision om mångfald i bebyggelsen, berättar Fredrik Östling.

Variation och mångfald är också en passande beskrivning av lägenheterna i kvarteret, totalt 85 till antalet. Här finns allt från små ettor till generösa etagelägenheter, de flesta med balkong eller terrass i två väderstreck. Med flexibla planlösningar har man även tagit höjd för framtida förändringar. Orangerilägenheter i bottenplanet kan till exempel göras om för publik verksamhet om behovet uppstår.

- Det var roligt att få höra hur de boende själva upplever det vi ritat. Till exempel var det flera som beskrev lägenheterna som ljusa och välplanerade – inte minst de små vindslägenheterna där vi verkligen velat få fram känslan av rymd. Eftersom projektet är Svanenmärkt har vi också jobbat mycket med dagsljus, säger Kajsa Frostne.

Projektet är inte Semrén & Månssons första i Nya Hovås. Kontoret var med och initierade området och deltog redan i arbetet med detaljplanen. Mest uppmärksammad är dock torgbyggnaden Spektrum, ett uppdrag för Next Step som med sin guldglittrande fasad och skolgård på taket blivit ett signum för den nya stadsdelen.