Skip to main content

​Skaraborgs sjukhus byggs ut med nya metoder - sjukhuspersonalen engageras i arkitektarbetet

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2019 05:11 CEST

Efter sju års förarbeten pågår nu bygget av de 65 000 kvadratmeter stora tillbyggnaderna på Skaraborgs sjukhus för fullt. Arkitektkontoret Semrén & Månsson har varit med sedan start och arbetar tätt tillsammans med den blivande verksamhetens personal. 
- Det är ett komplext och spännande projekt att få arbeta med. Alla inblandade vill verkligen skapa ett sjukhus i framkant, säger Lena Kristiansson, uppdragsansvarig arkitekt för projektet på Semrén & Månsson.

När Västra Götalandsregionen gav klartecken för projektet sommaren 2018 drog markarbetet snabbt igång och nu pågår byggnationen för fullt väster om det befintliga sjukhuset i Skövde.

Två byggnader ska det bli, sammanlänkade på mitten av det som kommer att fungera som sjukhusets nya akutmottagning. I den norra byggnaden inryms psykiatrisk vård och i den södra bland annat akutmottagning, -röntgen och operationsavdelningar. Totalt blir bygget det största i Skaraborg sedan själva sjukhuset byggdes. Semrén & Månsson ansvarar för entrélänken samt de delar som innehåller psykiatri vilka tillsammans motsvarar cirka 27 000 kvadratmeter.

- Att rita vårdlokaler kräver en särskild sorts omsorg. Här ska människor som befinner sig i en mycket utsatt situation kunna känna sig trygga. Den byggnad Semrén & Månsson har ansvar för rymmer psykiatrisk vård och här är miljön av stor betydelse för patientens välmående, säger Lena Kristiansson.

I arbetet med utformningen har 3D-modellen med all sin information (BIM) varit ett viktigt verktyg. Den digitala modellen ger en översyn över hela byggnaden, in i minsta detalj. Och arbetssättet har också öppnat för nya möjlighet att engagera den blivande verksamhetens personal i utformningen av lokalerna.

- Vi har genomfört workshops där läkare och sjuksköterskor fått besöka sin framtida arbetsplats i den digitala 3D-modellen med hjälp av VR. Genom detta har vi fått mycket bra input till hur lokalerna bör utformas för att de ska fungera på bästa sätt, säger Lena Kristiansson.

Västfastigheter genomför uppdraget i samarbete med byggentreprenör ByggDialog. Västfastigheter, som är en del av Västra Götalandsregionen, är en av Västsveriges största fastighetsförvaltare. De har bland annat ansvar för förvaltning samt ny-, om- och tillbyggnationer av regionens vårdbyggnader. Sedan år 2018 genomför Västfastigheter en större ny- och ombyggnation som berör hela Skaraborgs sjukhus. Arbetet beräknas vara klart år 2023.

ARKITEKTUR – AFFÄRSFÖRSTÅELSE – DIGITALISERING

Semrén & Månsson är arkitekter som tar ett helhetsgrepp kring din affär. Vi kombinerar gestaltningsförmåga med digitala lösningar för att skapa långsiktigt hållbara värden. Kontoret har 50 års erfarenhet av stadsplanering, byggnadsutformning, inrednings- och produktdesign, med 220 medarbetare fördelade på kontor i Sverige, Ryssland och Polen. Inom Semrén & Månsson Group ingår dotterbolagen Zynka Visual och Zynka BIM som arbetar med 3D-visualisering och BIM-projektering genom hela byggprocessen.