Existentiellt café – Utanför, vem bryr sig?

Tid 20 November 2008 18:00 – 20:00

Plats Baretto café, Birgit Nilssons allé, Stockholm

Missbruk, ensamhet, personliga tragedier och psykisk ohälsa kan föra vem som helst in ett utanförskap. Men vad avgör vem som faller innan- eller utanför ramarna? Och vems är ansvaret att hjälpa? Kristina Axén Olin fd finansborgarråd och Marika Markovitz direktor på stadsmissionen samtalar kring ämnet under torsdagens Existentiellt café. Under ledning av journalisten Annika Olsson samtalar de kring sina personliga erfarenheter, sina värderingar och tankar om hur lågkonjunktur och ekonomisk kris kan tänkas påverka vår syn på solidaritet och välfärd.

Kategorier

  • samtal
  • panelsamtal
  • paneldebatt

Relaterat innehåll