Pressmeddelande -

Torsdagen den 30/10 bildades Social Venture Network i region Skåne

Social Venture Network (SVN) är ett ledande, internationellt nätverk av företag och organisationer som vill förena affärsnytta med ökat fokus på etik, hållbarhet och socialt ansvar.

SVN finns sedan tidigare i stockholmsområdet, och nu är det alltså dags även för Skåne att bilda ett SVN. Inspiratörer till SVN i Skåne var Catarina Rolfsdotter-Jansson och Per Hultgren.

Catarina Rolfsdotter-Jansson, författare och journalist, lyfte fram de goda exemplen som inspirerar till att i alla avseenden vilja satsa mer på hållbar utveckling. Per Hultgren från We are sailing, ett Malmöföretag som skapar sällskapsspel, berättade om sin affärsidé att kombinera affärsmässighet med god etik och socialt ansvarstagande och om varför företaget har valt att gå med i SVN.

Bildandet skedde vid ett möte i Sensus lokaler. Med fanns också Pia Jertfelt, SVN Swedens generalsekreterare.

För ytterligare information, kontakta Pia Jertfelt, 070-7154760 eller besök SVN:s hemsida, www.svnsweden.com.

Bildandet av ett SVN i Skåne sker i samverkan med Sensus studieförbund. Hemsida: www.sensus.se

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • affärsverksamhet
  • etik
  • miljöansvar
  • miljö
  • socialt ansvar
  • företag
  • nätverk

Regioner

  • Skåne