Skolfotografiet: Ett arbetsredskap som ingår i ett pedagogiskt sammanhang
Skolfotografiet: Ett arbetsredskap som ingår i ett pedagogiskt sammanhang

Pressmeddelande -

Missuppfattning att skolfotograferingen bryter mot GDPR

Den 7 oktober firar vi Skolfotografiets dag! Under ett antal intensiva veckor under hösten fotograferas ca 1,2 miljoner elever av fotografer som är anslutna till SER, Sveriges Elevfotografers Riksförbund. Några kommuner har dock valt bort skolfotograferingen och då ofta med motiveringen att GDPR hindrar genomförandet. "Det är ett stort missförstånd eftersom all skolfotografering som sker genom oss är GDPR-säkrad", säger Märt Pärtma, ordförande för SER, när det i dag är Skolfotografiets dag.

SER har tagit fram färdiga rutiner och använder sig av SKLs (Sveriges Kommuner och Landsting) mallar för att enkelt teckna personuppgiftsbiträdesavtal som en bilaga till ett fotoavtal med skolorna.

-En skola har rätt att behandla de personuppgifter som skolfotograferingen innebär med hjälp av GDPR:s regler om allmänt intresse eftersom bilderna används i skolans verksamhet, bland annat för identifiering av elever. Skolfotografiet är helt enkelt ett arbetsredskap för lärare och övrig skolpersonal, vilket innebär att det ingår i ett pedagogiskt sammanhang, förklarar Märt Pärtma.

Han ser dels skolfoton som ett viktigt verktyg för skolpersonalen och dels som den perfekta julklappen till mor- och farföräldrar. Och inte minst får eleverna själva ett minne för livet med sig.

-Själva fotograferingen av en klass tar ungefär en lektion i anspråk och då hinns både gruppfoto och enskilda porträttfoton med. På den korta tiden får skolan ofta materialet gratis till ett digitalt bildarkiv med bilder och namn på alla elever i de olika klasserna.

Märt Pärtma poängterar dessutom att skolfotoföretagen genom åren tagit över mer och mer av den administrativa hanteringen som tidigare sköttes av skolpersonalen. Exempelvis att lämna ut och samla in lappar.

-Skolpersonalens tidsinsats är liten jämfört med om skolan själva skulle skött den hanteringen. Inte minst tar det mycket tid anspråk att skapa register för alla bilder. Med vår hantering får man en enkel och garanterad säker hantering. Dessutom blir kvaliteten på bilderna mycket bättre när fotograferingen utförs av våra professionella fotografer. Traditionell skolfotografering är också en del av vår kulturhistoria.

Det sker ingen marknadsföring i skolan utan föräldrar/vårdnadshavare erbjuds via mejl eller brev att logga in och se bilder på sitt barn. Sedan kan de beställa om de vill och ingen annan ser vad man beställer. Bilderna skickas hem enligt samma förfarande som när du handlar andra varor på nätet. Något köptryck i skolan kring skolfoto uppstår därmed inte, vilket är ett av de argument som används för att sluta med skolfoto.

Han menar vidare att kraven på bilderna har blivit högre.

-Porträttbilderna på barnen är oerhört populära som julklappar till släkten eftersom de i många fall håller studiokvalitet, men kostar betydligt mindre än en studiofotografering. I vår digitala tid är porträtt förstoringar på papper nästan något exklusivt, avrundar Märt Pärtma.

GDPR är engelsk förkortning för General Data Protection Regulation.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Skola

Taggar

  • skolfotografiets dag
  • gdpr
  • skolfoto

Sveriges Elevfotografers Riksförbund, SER, är branschorganisationen för Sveriges skolfotoföretag. Tillsammans levererar våra medlemsföretag varje år bildarkiv, gruppbilder och skolkataloger till skolornas och förskolornas verksamheter där de används för elevidentifiering och har en väsentlig betydelse för att underlätta varje medarbetares vardag.

SER främjar att skolfotoföretag kan genomföra sitt uppdrag på ett tryggt och säkert sätt i enlighet med de riktlinjer och samtidiga regleringar som finns på marknaden.

Presskontakt

Märt Pärtma

Märt Pärtma

Presskontakt Ordförande 0727-04 04 00