Gå direkt till innehåll
Serafim Fastigheter förstärker organisationen med 2 nya rekryteringar

Pressmeddelande -

Serafim Fastigheter förstärker organisationen med 2 nya rekryteringar

Erik Karlander tillträdde i oktober som partner för Serafim Fastigheter AB. Erik har under 20 år arbetat för Office Management gruppen och under de senaste 8 åren haft rollen som vice VD för Office Management-gruppen. Erik har haft stor del i bolagets lyckade expansionsresa.

Serafim Fastigheter förvärvar kassaflödesfastigheter och råmark för utveckling till byggrätter samt för egen löpande förvaltning inom Stockholm- och Mälardalsregionen. Bolaget har som målsättning att redovisa ett årsresultat som överstiger 70 mkr inom 5 år.

  • Eriks ambitioner och erfarenheter ligger i linje med vad vi försöker att åstadkomma på Serafim Fastigheter. Han kommer att kunna bidra med stort affärsdriv och erfarenhet som är viktigt för att genomföra bolagets expansionsplaner, säger VD Rickard Jacobsson.

Erik kommer främst att arbeta med att agera vägledande genom rådgivning till management och affärsutveckling under bolagets tillväxtresa.

Felix Sandquist tillträdde i december som deltidsanalytiker för Serafim Fastigheter AB. Felix läser kandidatprogrammet Fastighet & Finans på KTH och kommer parallellt arbeta inom finansavdelningen på Serafim Fastigheter. Innan det arbetade med han med fastighetsfinansiering på Tessin Nordic AB.

Ämnen

Regioner


Serafim Fastigheter förvärvar kassaflödesfastigheter och råmark för utveckling till byggrätter samt för egen löpande förvaltning inom Stockholm- och Mälardalsregionen.

Bolaget är privatägt och ingår i Serafimgruppen. Inom Serafim Fastigheter råder stark entreprenörsanda med ett opportunistiskt och affärsmässigt arbetssätt. Bolaget har ett tydligt fokus på tillväxt, tillsammans med långsiktighet och sund riskhantering.

Presskontakt

Rickard Jacobsson

Rickard Jacobsson

Presskontakt VD +46 76-946 06 72

Förståelse för helheten

Serafim Fastigheter förvaltar fastigheter samt utvecklar bostäder i Stockholms län. Bolaget förvärvar förvaltningsfastigheter i syfte att skapa god värdetillväxt över tid. Bolaget förvärvar även råmark, utvecklingsfastigheter och färdiga byggrätter för vidareutveckling till bostäder.

Bolaget är privatägt och ingår i Serafimgruppen. Inom Serafim Fastigheter råder stark entreprenörsanda. Bolaget har ett tydligt fokus på tillväxt, tillsammans med långsiktighet och sund riskhantering.

Serafim Fastigheter
Kungsgatan 12 (Box 162 64)
103 24 Stockholm
Sverige