Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Serafim förvärvar två fastigheter i Täby

Serafim Fastigheter har förvärvat och tillträtt två st fastigheter i Täby kommun.

Lansen 11 är en vårdfastighet om 750 kvm uthyrningsbar area där Vårdstyrkan AB hyr hela fastigheten på långt hyresavtal.

Bensinen 7 är en fastighet med uthyrningsbar area om ca 2 000 kvm samt intilliggande byggrätt. Fastigheten består av lättindustri-, lager samt lokaler för bl.a. bilförsäljning som idag är uthyrda till sammanlagt fem st hyresgäster.

”Lansen 11 är vår första vårdfastighet. Byggnaden är i mycket gott skick vilket tillsammans med stark hyresgäst på långt avtal kompletterar vårt förvaltningsben. Vår förvaltningsverksamhet bygger på att skapa stabila kassaflöden med hyresgäster som vi ser långsiktiga samarbeten med.

Bensinen 7 är en spännande fastighet med stor utvecklingspotential i ett strategiskt bra läge i Täby. Här har vi stora möjligheter att skapa god värdeutveckling genom aktiv förvaltning, uthyrning samt utnyttjande av byggrätten inom fastigheten” säger Rickard Jacobsson, VD Serafim Fastigheter.

Ämnen

Regioner


Serafim Fastigheter förvaltar fastigheter samt utvecklar bostäder i Stockholms län. Bolaget förvärvar förvaltningsfastigheter i syfte att skapa god värdetillväxt över tid. Bolaget förvärvar även råmark, utvecklingsfastigheter och färdiga byggrätter för vidareutveckling till bostäder.

Bolaget är privatägt och ingår i Serafimgruppen. Inom Serafim Fastigheter råder stark entreprenörsanda. Bolaget har ett tydligt fokus på tillväxt, tillsammans med långsiktighet och sund riskhantering.

Förståelse för helheten

Serafim Fastigheter förvaltar fastigheter samt utvecklar bostäder i Stockholms län. Bolaget förvärvar förvaltningsfastigheter i syfte att skapa god värdetillväxt över tid. Bolaget förvärvar även råmark, utvecklingsfastigheter och färdiga byggrätter för vidareutveckling till bostäder.

Bolaget är privatägt och ingår i Serafimgruppen. Inom Serafim Fastigheter råder stark entreprenörsanda. Bolaget har ett tydligt fokus på tillväxt, tillsammans med långsiktighet och sund riskhantering.

Serafim Fastigheter
Kungsgatan 12 (Box 162 64)
103 24 Stockholm
Sverige