Pressmeddelande -

ServiceNow Ventures har skapats för att påskynda omvandlingen inom företagande

Lanserar tävling inom programvaruutveckling, med investeringsbelopp på $500 000, som ett initiativ till att skapa innovativt affärsapplikationer.

Som uppföljning på två lovande investeringar, ServiceNow (NYSE: NOW), etablerades molnföretaget ServiceNow Ventures för att påskynda omvandlingen inom företagande. För att ge Ventures en flygande start är ServiceNow värd för CreatorCon Challenge, där nyetablerade företag tävlar om att vinna sin del av $500 000 i investeringar.

ServiceNow Ventures riktar sig till:

 • Nyetablerade företag som utvecklar molnbaserade applikationer, byggda på ServiceNow-plattformen.
 • Leverantörer i tillväxtskedet, som skapar strategiska teknologiska integrationer tillsammans med ServiceNow, och samarbetar inom initiativ för att marknadslansera dem.

"Plattformen ServiceNow revolutionerar det arbete som utförs inom IT, säkerhet, kundservice och HR, allt eftersom tusentals utvecklare bygger kraftfulla program och integrationer som drar nytta av automation och arbetsflöde", säger Dominic Phillips, vice VD, finans och företagsutveckling, ServiceNow. "ServiceNow Ventures ger bränsle åt innovativa och omvälvande teknologier, som gör att ServiceNows ekosystem växer och utvecklas. "

ServiceNow Ventures portfölj inkluderar två tidigare investeringar: det nyetablerade företaget Nuvolo, och programvaruleverantören Mulesof. Nuvolo är en ServiceNow Independent Software Vendor (ISV, oberoende programvaruleverantör), och en ledande utvecklare av EAM (enterprise asset management) applikationer för reglerade branscher, exempelvis läkemedel och sjukvård. Mulesofts mjukvaruplattform gör det möjligt för globala företag att skapa ett programnätverk, som kopplar samman deras befintliga system med ServiceNow och tredjepartslösningar.

"I mer än ett decennium har ServiceNow investerat i konstruktionen av den ledande molnplattformen, för snabb företagsapplikationsutveckling, med oöverträffad tillförlitlighet och bästa möjliga säkerhet", säger Tom Stanford, VD för Nuvolo. "Nu har vi dessutom tillgång till tusentals globala, potentiella företagskunder, och kan samarbeta med ett ekosystem i världsklass."

Anropar världens entreprenörer: The CreatorCon Challenge

CreatorCon Challenge inspirerar nyetablerade företag till att skapa moderna applikationer, som påskyndar innovationen av plattformen ServiceNow, och levererar mervärde åt företagskunder.

"ServiceNow vill skapa kommersiell drivkraft åt de begåvade utvecklarna som bygger applikationer på vår plattform", säger Allan Leinwand, teknikchef, ServiceNow. "Färdigbyggda, intäktsgenererande program, tillgängliga på deras kärnverksamhets molnplattform, och som sträcker sig genom hela deras organisation, är slutmålet för våra kunder."

Vinnarna får investeringsbelopp och utmärkelser från ServiceNow Ventures för att hjälpa till med att påskynda deras utveckling och för satsningarna med att marknadslansera det. Första plats får $250 000 att investera, andra plats får $150 000, och tredje plats får ett investeringsbelopp på $100 000. Finalisterna vid CreatorCon Challenge kommer att tävla på företagets årliga utvecklarkonferens CreatorCon 7-12 maj, 2017, i Orlando, Florida.

Kunder väljer att bygga innovativa affärsapplikationer på plattformen ServiceNow, som integrerar, automatiserar och moderniserar arbetet av följande skäl:

  • En unik utvecklingsplattform för mobil- och webbapplikationer
  • Kontextuella arbetsflöden som optimerar processen genom hela företaget
  • Komponenter och integrationer som skapas en gång och som sedan kan återanvändas för alla applikationer
  • En enda datamodell för företaget som eliminerar behovet av olika datalagringsenheter
  • En delegerad utvecklingsmiljö som tillåter alla, oavsett skicklighet eller erfarenhet, att skapa appar
  • En modern, engagerad användarupplevelse av alla enheter
  • Tillgängligheten, tillförlitligheten och säkerheten av ServiceNows företagsmoln.

  Ytterligare fördelar inkluderar utställningsplats på CreatorCon Developer Conference, resor och kostnader för att delta vid CreatorCon, medlemskap i ServiceNow Technology Partner Program och mer. Vinnande applikationer genomgår teknisk certifiering och publiceras på ServiceNow Store, där de blir tillgängliga för ServiceNows alla globala kunder. Ytterligare tävlingsinformation kan hittas på CreatorCon Challenge.

  Mer än 200 certifierade applikationer och integrationer finns idag tillgängliga på ServiceNow Store för nedladdning. Ekosystemet ServiceNow Technology Partner består av mer än 250 oberoende programvauleverantörer. Utmärkelserna och investeringsbeloppen är föremål för de officiella tävlingsreglerna och investeringsavtalen.

  Besök det här blogginlägget, på den plats där Nuvolo använder sig av plattformen ServiceNow för att bygga sin verksamhet.

  Om ServiceNow

  ServiceNow förändrar människors sätt att arbeta. Med en serviceorientering som riktar sig mot de aktiviteter, uppgifter och processer som utgör det dagliga arbetslivet, hjälper vi det moderna företaget att arbeta snabbare och vara mer skalbart än någonsin. Kunderna använder vår tjänstemodell för att definiera, strukturera och automatisera arbetsflöden, ta bort beroenden av e-post och kalkylprogram, och för att omvandla leverans och hantering av företagens tjänster. ServiceNow möjliggör tjänstehantering för alla avdelning inom ett företag, inklusive IT, personal, faciliteter, fältservice och mer. Vi levererar en upplevelse i ”ljusets hastighet” med vårt företagsmoln - byggt för att hantera allt som en tjänst. För att få veta hur, besök www.servicenow.com.

  "Safe harbor"-utsaga enligt Private Securities Litigation Reform Act of 1995:

  Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden, inklusive utsagor som relaterar till ServiceNows investeringsverksamhet. Utförandet eller framgången av de ämnen som omfattas av sådana framåtblickande uttalanden innebär risker, osäkerheter och antaganden. Om någon sådan risk eller osäkerhet förverkligas, eller om något av dessa antaganden visar sig vara felaktigt, kan bolagets resultat skilja sig markant från de resultat som uttrycks eller antyds i våra framåtblickande uttalanden. Ytterligare information om faktorer som kan påverka bolagets finansiella och andra resultat nämns i formulärrapporterna 10-K, 10-Q och 8-K, och i annan dokumentation som vi registrerar med Securities and Exchange Commission från tid till annan. Dessa dokument finns tillgängliga via sektionen SEC Filings, som nås via avdelningen ”information till investerare”, på företagets hemsida - investors.servicenow.com. ServiceNow, Inc. påtar sig ingen skyldighet, och har inte för avsikt att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden, förutom vad som krävs enligt lag.

  Logotyperna för ServiceNow, CreatorCon och ServiceNow är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör ServiceNow. Nuvolo och Mulesoft är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.

  Presskontakt

  Andreas Wadensten

  0709-779090

  andreas.wadensten@time.se

Ämnen

 • Data, Telekom, IT

Regioner

 • Stockholm