Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ändrade elnätspriser för våra kunder från och med den 1 januari 2024

SEVAB Strängnäs Energi arbetar för att stärka, förvalta och utveckla elnätet. Uppdraget är, utöver att säkerställa elleverans, att rusta nätet för framtiden och möjliggöra elektrifieringen i samhället.

Från och med den 1 januari 2024 höjer SEVAB elnätspriserna med 8 procent.

Det är flera faktorer som bidrar till att elnätsavgiften behöver höjas. Elnätet är i stort behov av förnyelse för att vi ska kunna säkerställa elleveransen. Som det ser ut nu behöver vi återinvestera minst 40 miljoner kronor om året för att genomsnittsåldern på anläggningarna inte ska bli högre, säger Linda Werther, Avdelningschef Nätmarknad & Nätutveckling på SEVAB.

Ett flertal omvärldsfaktorer bidrar tillsammans till att höja investeringsnivåerna. Omvärldsfaktorer som påverkar är bland annat en ökad efterfrågan av effekt hos både befintliga och nya kunder, en energiomställning som styr mot ett elnät som kräver omstrukturering och ökad grad av övervakning och styrning, samt ökade krav på leveranssäkerhet och elkvalitet i ett alltmer komplext elnät.

Rustandet och utvecklingen av elnätet innebär höga kostnader för alla elnätsbolag. Tittar vi framåt så ser vi att de höga investeringsnivåerna de närmaste åren kommer att ge ökade avskrivnings- och räntekostnader. Det kommer därför att finnas behov av ytterligare avgiftshöjningar framöver om vi ska kunna hålla uppe resultatnivån, säger Linda Werther.

Vad innebär höjningen?

Höjningen motsvarar:

13 kr/månad för en lägenhet med förbrukning på 2 000 kWh (16A).

48 kr/månad för en villa med förbrukning på 5 000 kWh (16A).

63 kr/månad för en villa med elvärme, med förbrukning på 20 000 kWh (20A).

Fullständiga prislistor och taxor finns på www.sevab.com.

För ytterligare information kontakta:

Linda Werther, Avdelningschef Nätmarknad & Nätutveckling, 016-10 63 13.

Ämnen

Kategorier

Regioner


SEVAB Strängnäs Energi AB bedriver verksamhet inom elnät, elhandel- och försäljning, fjärrvärme, stadsnät, vatten och avlopp samt återvinning.

Kontakter

Marie-Louise Apelqvist

Presskontakt Presskontakt 016-10 66 28

Välkommen till SEVAB Strängnäs Energi AB!

SEVAB Strängnäs Energi AB bedriver verksamhet inom elnät, elhandel- och försäljning, fjärrvärme, stadsnät, vatten och avlopp samt återvinning.

SEVAB Strängnäs Energi AB

Dammvägen 12 A
645 21 Strängnäs
Sweden