Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nya lagkrav leder till omfattande byte av elmätare

Den 28 juni 2018 beslutade regeringen om nya funktionskrav för elmätare. De nya kraven gör att alla elnätsbolag i Sverige måste byta ut eller uppdatera sina elmätare. I Strängnäs och Eskilstuna är det 19 000 respektive 48 000 elmätare som ska bytas ut.

De nya elmätarna ska bland annat trygga en säkrare drift av elnäten.

- Med hjälp av de nya mätarna kommer vi att kunna se elavbrott direkt. Därmed kan vi åtgärda fel snabbare, säger Fredrik Andersson, servicechef.

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö har på uppdrag av ägarna Eskilstuna Energi och Miljö samt SEVAB Strängnäs Energi upphandlat totallösning för byte av mätare. Idag har avtal skrivits med teknik- och tjänsteleverantören Aidon. Kontraktsvärdet är 136,7 miljoner kronor.

- Aidon kommer att vara leverantör av nytt system för mätvärdesinsamling samt tillhörande mätare och insamlingsinfrastruktur. De har bred erfarenhet av stora installationer, vilket känns tryggt, säger Fredrik Andersson.

Utbytet påbörjas hösten 2019 i både Strängnäs och Eskilstuna och kommer att vara klart senast 2024.

- Eftersom dagens fjärrvärmemätare använder samma kommunikationsvägar för att skicka in sina mätvärden som de nuvarande elmätarna, så kommer även vissa fjärrvärmemätare att behöva bytas tidigare än beräknat, säger Fredrik Andersson.

Fakta: Elmätarbyte

  • Arbetet med att byta mätare påbörjas hösten 2019. Det ska pågå under fem år och delas upp i flera etapper. Kunderna kommer att få mer utförlig information i god tid innan det är dags för byte av mätare.

Fakta: Nya elmätare
De nya mätarkraven har kommit till för att:

  • Kunna ge bättre information till kunder och aktörer på elmarknaden.
  • Ge utökade möjligheter för kunder att anpassa sitt elanvändningsmönster och för elnätsföretagen att utforma tariffer.
  • I ett elnät måste det alltid råda balans mellan använd och producerad el. De nya elmätarna underlättar för elproducenterna att matcha produktionen av el mot efterfrågan genom tätare mätintervaller.

Källor: Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö, Energiföretagen, regeringen.se


För ytterligare information kontakta:

Fredrik Andersson, servicechef, 016-10 62 00.

Ämnen

Regioner


SEVAB Strängnäs Energi AB bedriver verksamhet inom elnät, elhandel- och försäljning, fjärrvärme, stadsnät, vatten och avlopp samt återvinning.

Presskontakt

Richard Fröjdendal

Presskontakt Pressansvarig 016-10 64 89

Välkommen till SEVAB Strängnäs Energi AB!

SEVAB Strängnäs Energi AB bedriver verksamhet inom elnät, elhandel- och försäljning, fjärrvärme, stadsnät, vatten och avlopp samt återvinning.

SEVAB Strängnäs Energi AB
Dammvägen 12 A
645 21 Strängnäs
Sweden