Gå direkt till innehåll
Så här värderar marknaden onoterade företag - Svensk FöretagsFörmedling släpper statistik över multiplar för 2023
Så här värderar marknaden onoterade företag - Svensk FöretagsFörmedling släpper statistik över multiplar för 2023

Pressmeddelande -

Så här värderar marknaden onoterade företag - Svensk FöretagsFörmedling släpper statistik över multiplar för 2023

Så här värderar marknaden onoterade företag - Svensk FöretagsFörmedling släpper statistik över multiplar för 2023.

Under 2023 har vi sett en mindre nedgång i genomsnittet på värderingar av onoterade bolag. Skillnaden mellan olika branscher skiljer sig bland annat åt där verksamheter inom byggsektorn och primärt bolag inom nybyggnation har fått stå tillbaka. Däremot ser vi ett fortsatt framtidsintresse för exempelvis bolag inom IT/mjukvara, teknikbolag och tillverkande bolag. Oavsett bransch skall företag med en tydlig affär av återkommande intäkter bör även de lyftas fram såsom särskilt intressanta.

Vi ser dock redan nu en generell stabilisering och återhämtning under 2024 där vi förväntar oss vissa positiva reaktioner på ränte- och konjunkturutvecklingen. David Hallbäck, partner på Svensk FöretagsFörmedling och tillika ansvarig för sammanställningen av de årliga multiplarna poängterar att bankernas syn på kreditnivåer och amorteringstider kommer spela en viktig roll. ”Bankernas försiktiga riskhantering under 2010-2013 ser vi dock inte idag, dvs bankerna har inte dragit hårt i bromsen”, fortsätter David.

Vill du veta mer hur din bransch har påverkats är du välkommen att kontakta din lokala transaktionsrådgivare.

För mer information:
David Hallbäck

Transaktionsrådgivare
Svensk FöretagsFörmedling
031-780 20 82
David.hallback@sffab.se

Om Svensk FöretagsFörmedling
Svensk FöretagsFörmedling är en aktiv rådgivare vid försäljning och förvärv av företag. Vi har nationell styrka, arbetar i lokala team och har en god och aktuell kunskap om vilka som är aktiva köpare. Vi har egen erfarenhet av att äga företag. Det gör att vi förstår på djupet, både rationellt och emotionellt, hur det är att sälja sitt bolag.

Relaterade länkar

Ämnen


FÖRETAGARE EMELLAN

SVENSK FÖRETAGSFÖRMEDLING ÄR EN AKTIV RÅDGIVARE VID FÖRSÄLJNING OCH FÖRVÄRV AV FÖRETAG. VI HAR NATIONELL STYRKA, ARBETAR I LOKALA TEAM OCH HAR GOD OCH AKTUELL KUNSKAP OM VILKA SOM ÄR AKTIVA KÖPARE.

VI HAR EGEN ERFARENHET AV ATT ÄGA FÖRETAG. DET GÖR ATT VI FÖRSTÅR PÅ DJUPET, BÅDE RATIONELLT OCH EMOTIONELLT, HUR DET ÄR ATT SÄLJA SITT BOLAG.

Kontakter

Jenny Citré

Jenny Citré

Presskontakt Kommunikationsansvarig 0722-00 91 90 www.sffab.se

FÖRETAGARE EMELLAN • WWW.SFFAB.SE

FÖRETAGARE EMELLAN
SVENSK FÖRETAGSFÖRMEDLING ÄR EN AKTIV RÅDGIVARE VID FÖRSÄLJNING OCH FÖRVÄRV AV FÖRETAG. VI HAR NATIONELL STYRKA, ARBETAR I LOKALA TEAM OCH HAR GOD OCH AKTUELL KUNSKAP OM VILKA SOM ÄR AKTIVA KÖPARE.
VI HAR EGEN ERFARENHET AV ATT ÄGA FÖRETAG. DET GÖR ATT VI FÖRSTÅR PÅ DJUPET, BÅDE RATIONELLT OCH EMOTIONELLT, HUR DET ÄR ATT SÄLJA SITT BOLAG.

Svensk FöretagsFörmedling AB