Pressmeddelande -

Direkt kontraproduktivt säger SULF och SFS i sin kommentar till Långtidsutredningens förslag att införa avgifter för högskolestudier för att förkorta studietiderna

Långtidsutredningen föreslår idag på DN Debatt bland annat att man ska införa avgifter för högskolestudier för att förkorta studietiderna. Man menar att svenska studenter dels är för gamla när de påbörjar sina studier, dels tar för lång tid på sig att slutföra studierna.

Direkt kontraproduktivt, summerar Moa Neuman (SFS) och Anna Götlind (SULF), ordförande för Sveriges student- respektive universitetslärarorganisationer. Det är som att bota symptomen men förvärra sjukdomen!

- Snedrekryteringen till högre utbildning är redan stor. Och inte blir den mindre med avgifter, säger Moa Neuman. När tjockleken på plånboken får avgöra vem som ska studera har vi hamnat i ett Sverige jag inte känner igen.

Avgifter kommer heller inte att korta studietiderna.

- De långa studietiderna är direkt kopplade till att studenterna inte får tillräckligt med undervisning, säger Anna Götlind. Ingen kan bli magister med 3-5 timmars undervisning per vecka! Istället för att föreslå avgifter borde Långtidsutredningen inse att högskolan behöver mer resurser så att omfattningen på undervisningenblirtillräckligt för attstudenternaska ha möjlighet att slutförautbildningen itid.

Långtidsutredningen har lämnat sina förslag. Vi förutsätter att regeringen omedelbart redogör för sin åsikt och tydligt deklarerar att man inte har för avsikt att införa studieavgifter, avslutar Moa Neuman och Anna Götlind.


För med information, kontakta:

Moa Neuman, ordförande SFS, 070-54 57 045

Ulrika Herstedt, SULF, 070-796 36 30

Jennie Zetterström, pressansvarig SFS, 0709-188 198

Sveriges förenade studentkårer, SFS, är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor. SFS har idag sextio medlemskårer, vilka sammanlagt omsluter cirka 270 000 studenter. SFS har till uppgift att företräda sina medlemmars intressen samt bevaka och sprida information om utbildnings-, forsknings-, och studiesociala frågor som rör studenternas situation på ett nationellt plan. Hemsida: www.sfs.se

Ämnen

  • Arbetsliv

Sveriges förenade studentkårer, SFS, arbetar för studenternas bästa genom att påverka den nationella politiken. Vi arbetar med studenters trygghet och rätten till en bra utbildning. Vi samlar landets studentkårer och representerar över 300 000 studenter och doktorander.

Kontakter

Anna Wallgren

Presskontakt Press- och kommunikationsansvarig (vik) 0765 44 01 09

Caroline Sundberg

Presskontakt Ordförande 08-54 57 01 05

Charlotta Tjärdahl

Presskontakt Vice ordförande 08-54 57 01 07