Pressmeddelande -

Högskoleverket behöver definiera kvalitet

Högskoleverket kritiseras skarpt av Sveriges universitets- och högskoleförbund på dagens DN debatt. SUHF anser att Högskoleverkets kvalitetskontroller håller för låg kvalitet. Sveriges förenade studentkårer (SFS), som har en studentrepresentant med i granskningsgruppen, delar analysen.

- Högskoleverket måste arbeta fram bättre rutiner för sina kvalitetsgranskningar. Som det ser ut nu blir det ett lotteri där kvaliteten på utvärderingen blir beroende av ett fåtal personer. Det är inte rättssäkert, säger Moa Neuman, ordförande för SFS.

SFS deltog också med SUHF i den utfrågning om kvalitet som hölls av utbildningsutskottet den 30 oktober. Där svarade Högskoleverket på frågan vad som är kvalitet att "kvalitet är vad Högskoleverket mäter". Det förhållningssättet anser SFS inte är seriöst, utan det måste finnas en öppenhet om vilka kriterier som gäller.

- När vi studenter går till tentan kräver vi att veta innan vad det är vi ska prövas på. Samma sak borde gälla för lärosätena, säger Moa Neuman.

- Högskoleverkets kvalitetsgranskningar är en viktig del av kvalitetsarbetet. Därför är det också viktigt att det blir rätt, avslutar Moa Neuman.

För med information, kontakta:

Moa Neuman, ordförande SFS, 070-54 57 045

Jennie Zetterström, pressansvarig, 08-54 57 01 14

Sveriges förenade studentkårer, SFS, är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor. SFS har idag sextio medlemskårer, vilka sammanlagt omsluter cirka 270 000 studenter. SFS har till uppgift att företräda sina medlemmars intressen samt bevaka och sprida information om utbildnings-, forsknings-, och studiesociala frågor som rör studenternas situation på ett nationellt plan. Hemsida: www.sfs.se

Ämnen

  • Arbetsliv

Sveriges förenade studentkårer, SFS, arbetar för studenternas bästa genom att påverka den nationella politiken. Vi arbetar med studenters trygghet och rätten till en bra utbildning. Vi samlar landets studentkårer och representerar över 300 000 studenter och doktorander.

Kontakter

Anna Wallgren

Presskontakt Press- och kommunikationsansvarig (vik) 0765 44 01 09

Caroline Sundberg

Presskontakt Ordförande 08-54 57 01 05

Charlotta Tjärdahl

Presskontakt Vice ordförande 08-54 57 01 07