Pressmeddelande -

Ranking leder till likriktning

I dag överlämnar Högskoleverket sin rapport om ranking av svenska lärosäten till regeringen. Sveriges förenade studentkårer (SFS) ställer sig kritisk till ranking eftersom det leder till likriktning och politiskt vinklad information.

- Ranking leder till likriktning och det är att söka förenklade svar på svåra frågor. Om Sverige ska vara en ledande kunskapsnation måste vi snarare ha många olika typer av lärosäten, säger Moa Neuman, ordförande för SFS.

I våras fick Högskoleverket i uppdrag av regeringen att kartlägga vilka olika rankningssystem som finns i världen. Högskolverket skulle också bedöma förutsättningarna samt för- och nackdelarna med ett system för rankning av svenska universitet och högskolor.

Ett av syftena med ranking uppges ibland vara att ge studenterna information om lärosätena och dess utbildningar.

- Problemet med ranking som informationskanal är att det blir fel information. Vad som är bäst för den som satt ihop listan kanske inte är bäst för mig, säger Moa Neuman.

För med information, kontakta:

Moa Neuman, ordförande SFS, 070-54 57 045

Jennie Zetterström, pressansvarig, 08-54 57 01 14

Sveriges förenade studentkårer, SFS, är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor. SFS har idag sextio medlemskårer, vilka sammanlagt omsluter cirka 270 000 studenter. SFS har till uppgift att företräda sina medlemmars intressen samt bevaka och sprida information om utbildnings-, forsknings-, och studiesociala frågor som rör studenternas situation på ett nationellt plan. Hemsida: www.sfs.se

Ämnen

  • Arbetsliv

Sveriges förenade studentkårer, SFS, arbetar för studenternas bästa genom att påverka den nationella politiken. Vi arbetar med studenters trygghet och rätten till en bra utbildning. Vi samlar landets studentkårer och representerar över 300 000 studenter och doktorander.

Kontakter

Anna Wallgren

Presskontakt Press- och kommunikationsansvarig (vik) 0765 44 01 09

Caroline Sundberg

Presskontakt Ordförande 08-54 57 01 05

Charlotta Tjärdahl

Presskontakt Vice ordförande 08-54 57 01 07