Pressmeddelande -

SFS valfråga: Bättre grundutbildning – bättre välfärd

Idag lanserar Sveriges förenade studentkårer, SFS, battregrundutbildning.nu. Denna webbplattform är en del av SFS valkampanj och syftar till att synliggöra bristen av resurser till högre utbildning i Sverige och de nödvändiga satsningar som måste göras. Den öppnar också upp kommunikationsvägarna mellan studenterna och riksdagspolitikerna inför valet.

- Vårt förslag är en nödvändig successiv resurssatsning på grundutbildningen, med 5 miljarder kronor i totalkostnad under kommande mandatperiod genom en kvalitetsreform. Dessa medel ska användas till att öka den lärarledda tiden, minska antalet studenter i undervisningsgrupperna, ge lärarna rimlig tid för förberedelse av undervisningen, återkoppling till studenterna och forskning samt öka andelen disputerade lärare fram till 2014. En hög utbildningskvalitet behöver uppnås för att skapa internationell konkurrenskraft, bra utbildningar och en bättre välfärd, säger Klas-Herman Lundgren, ordförande för Sveriges förenade studentkårer, SFS.

Webbsidan bygger på olika interaktiva moment där besökaren bland annat kan ställa frågor till ledamöterna i riskdagens utbildningsutskott och skriva under SFS upprop.

- Det är viktigt att det förs en dialog inför valet om högre utbildning och den urholkning av resurserna som sker. Utan en bra grundutbildning på våra högskolor stannar Sverige. SFS vill vara en viktig aktör i denna dialog och underlätta att fler blir delaktiga, säger Klas-Herman Lundgren, ordförande för Sveriges förenade studentkårer.

 

Pressbilder: http://www.sfs.se/node/154

 

För mer information, kontakta:

Klas-Herman Lundgren, ordförande SFS, 070-54 57 045

Henrik Karlsson, kommunikationsansvarig, 070-54 57 066

 

 

Sveriges förenade studentkårer, SFS

Sveriges förenade studentkårer, SFS, är en sammanslutning av över 50 studentkårer som sammanlagt representerar över 200 000 studenter vid Sveriges universitet och högskolor. SFS har till uppgift att företräda sina medlemmars intressen samt bevaka och sprida information om utbildnings-, forsknings-, och studiesociala frågor som rör studenternas situation på ett nationellt plan. Hemsida: www.sfs.se

 

Ämnen

  • Universitet, högskola

Sveriges förenade studentkårer, SFS, arbetar för studenternas bästa genom att påverka den nationella politiken. Vi arbetar med studenters trygghet och rätten till en bra utbildning. Vi samlar landets studentkårer och representerar över 300 000 studenter och doktorander.

Kontakter

Anna Wallgren

Presskontakt Press- och kommunikationsansvarig (vik) 0765 44 01 09

Caroline Sundberg

Presskontakt Ordförande 08-54 57 01 05

Charlotta Tjärdahl

Presskontakt Vice ordförande 08-54 57 01 07