Skip to main content

Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) varnar bilägare och avråder verkstäder från att fylla ”fulgas”!

Nyhet   •   Jan 16, 2020 17:47 CET

Monter under Automässan i Göteborg

Det är för sorgligt att se att försäljning av ”fulgas” sker inne på Automässan som pågår i Göteborg. Vilseledande marknadsföring förekommer i form av en uppmaning till bilägare och verkstäder att begå brott enligt miljöbalken. Att fylla din AC själv med propan är inte tillåtet, innebär stor brandrisk och är inte fackmässigt i enlighet med fordonstillverkarens anvisningar.

Är bilägaren beredd på att betala miljösanktionsavgifter?

Det finns skäl till att allt är reglerat i ett helbilsgodkännande inom EU, säger Bo Ericsson vd för SFVF.

AC i bilar är gjorda för att fyllas med R12, R134 eller R1234 yf men det förekommer att man fyller dem med propan. Att fylla med propan istället för med rätt köldmedium är farligt. Tyvärr finns det företag som säljer ”fulgasen”. De som fyller med ”fulgas” verkar inte förstå att bilen ej är gjord för den typen av brandfarlig produkt. Risken är överhängande för att en olycka ska ske.

Äntligen har vi kommit så långt att kommuner börjar reagera och utdöma sanktionsavgifter. Frågan har blivit allt mer uppmärksammad, säger Bo Ericsson. Vi har diskuterat frågan med kommuner, Naturvårdsverket och Myndigheten för samhällsskydd (MSB).

I Sjöbo kommun beslutade man att påföra en privatperson en miljösanktionsavgift på 3 000 kronor. Sjöbo kommun tog beslutet med stöd av 30 kap miljöbalken (SFS 1998:808) samt 9 kap 21 § punkt 1 förordningen (SFS 2012:259), avslutar Bo Ericsson.