Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

I bild: Hanna Hallin, Josefin Byqvist, Armina Nilsson, Karoline Nilsson och Markus Beckman.

SGDS Gruppen presenterar sin första hållbarhetsberättelse tillsammans med övriga bolag inom Saint-Gobain Sverige

SGDS Gruppens ska vara den ledande möjliggöraren av hållbart byggande och anläggning i Sverige. Hållbarhetsberättelsen 2022 är den första av sitt slag och presenterar SGDS Gruppens initiativ och framsteg inom området hållbarhet för 2022. Resultatet för SGDS Gruppen 2022 visar en minskning av de absoluta utsläppen av växthusgaser i scope 1 med över 48% och i scope 2 med 65% jämfört med 2019.

Kontakter

Lisa Brattmyhr

Lisa Brattmyhr

Presskontakt Chef marknadskommunikation Sverige +46 70 601 72 12

Specialister i samverkan för effektivare affärer inom bygg och installation.

SGDS Gruppen AB är moderbolag för Bevego, Dahl, Optimera, Kakelspecialisten och Konradssons Kakel med respektive dotterbolag. Tillsammans omsätter vi drygt 18 miljarder, har över 170 etableringar och är nästan 3 000 medarbetare. Vi är alla specialister inom våra branscher och sätter en ära i att vara det.

Tillsammans erbjuder vi Sveriges bredaste specialistsortiment av produkter och tjänster inom området bygg och installation. I moderbolaget, SGDS Gruppen AB, finns alla gemensamma affärsstödjande funktioner som: ekonomi, IT, HR, affärsstöd, affärsutveckling, hållbarhet och logistik. Det underlättar för våra säljande bolag så kan fokusera på det de kan bäst, att ge det bästa produkt- och serviceerbjudandet till alla våra 150 000 kunder.

SGDS gruppen AB
Bryggerivägen 9
16867 Bromma
Sverige